QH thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi), không mở rộng tố cáo qua điện thoại, email

(PLO) - Luật Tố cáo (sửa đổi) giữ quy định hiện hành, theo đó quy định việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

QH đã thông qua luật Tố cáo (sửa đổi).

QH đã thông qua luật Tố cáo (sửa đổi).

Với 468/469 tham gia biểu quyết bỏ phiếu tán thành (chiếm 96,1% tổng số ĐBQH), QH sáng nay (126) đã thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi). 

Luật Tố cáo (sửa đổi) quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Trước khi bỏ phiếu thông qua toàn bộ dự thảo Luật, QH đã thông qua quy định về hình thức tố cáo được nêu trong điều 22 của dự thảo Luật với 449/469 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,2% tổng số ĐBQH). 

Về quy định được nêu trong điều 22, theo báo cáo Giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) của UBTVQH, đa số ý kiến đề nghị giữ hình thức tố cáo như Luật hiện hành là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp để bảo đảm tính khả thi. Một số ý kiến đề nghị mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại, tin nhắn điện thoại… 

UBTVQH xin tiếp thu ý kiến của đa số ĐBQH, giữ hình thức tố cáo như Luật hiện hành. Đối với những thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình thức nêu trên, nếu có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan tiếp nhận thông tin phải tiến hành việc kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết, xử lý để không bỏ sót, bỏ lọt các hành vi vi phạm pháp luật (Điều 25 của dự thảo Luật).

Liên quan đến bảo vệ người tố cáo được nêu trong điều 47 của Luật, bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo (gọi chung là người được bảo vệ).

Khoản 2, điều 47 của Luật Tố cáo (sửa đổi) nêu rõ người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp người tố cáo tự tiết lộ.

Theo khoản 3 của điều 47, khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người quy định tại khoản 1 Điều này đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

Luật Tố cáo (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm