Quận Hoàn Kiếm: Tập trung thực hiện kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau nhiều kết quả đạt được trong công tác Cải cách thủ tục hành chính năm 2023, UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục đẩy mạnh và phát huy các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách thủ tục hành chính năm 2024 theo Quyết định 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành.
UBND quận Hoàn Kiếm
UBND quận Hoàn Kiếm

Trong năm 2023, Quận Hoàn Kiếm đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế mới, động lực mới, thúc đẩy các đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao.

Các phong trào thi đua của quận có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Theo đó, kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục tăng trưởng so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kết quả tốt; công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được tăng cường...

Các hoạt động chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, nhất là trong dịp lễ, tết. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; việc thực hiện pháp luật và xây dựng chính quyền được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Công tác quân sự địa phương được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, các thành tích đột xuất được kịp thời tuyên dương, khen thưởng đã có tác dụng khích lệ tinh thần, động viên người lao động hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị…

Tại Hội nghị hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đề nghị phong trào thi đua yêu nước năm 2024 của quận cần tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, cần vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội...

Bên cạnh đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, công bằng, kịp thời.

Đối với công tác cải cách hành chính, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần vào cuộc quyết liệt, chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình; lấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng cán bộ, nhất là người đứng đầu các đơn vị...

Đọc thêm