Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp

(PLVN) - 5 năm liên tục được Bộ Tư pháp xếp loại A khối cơ quan Tư pháp địa phương, 5 năm liên tục đứng nhóm đầu về chỉ số cải cách hành chính khối các sở, ngành cấp tỉnh. Đó là kết quả của việc triển khai đồng bộ, toàn diện các phong trào thi đua của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, trong đó có tập thể Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, trong đó có tập thể Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

Nói về công tác thi đua khen thưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, trong hơn 30 năm qua, nhất là giai đoạn 2015 - 2020, Sở Tư pháp Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp luôn quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, phối hợp với các tổ chức đoàn thể quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị các văn bản quy định, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng về mục đích, ý nghĩa tác dụng của việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp ảnh 1
Sở Tư pháp đạt giải nhất tại Hội thi Văn hóa công sở năm 2019 do Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình tổ chức

Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của Ngành, mục tiêu, yêu cầu, nội dung các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, Sở đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình công tác thi đua khen thưởng; tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và phát động các phong trào thi đua, đợt thi đua, các biện pháp, giải pháp thực hiện, làm cơ sở cho các phòng chuyên môn, đơn vị trong ngành xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị mình, với các chỉ tiêu cụ thể, gắn với các nội dung phù hợp, với từng thời gian và triển khai đến từng công chức, viên chức, người lao động, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng và đều khắp.

Các phong trào thi đua được Sở triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở bám sát nội dung các chương trình trọng tâm của Ngành, của tỉnh và đã đạt được những kết quả tích cực. Phong trào “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 - 2020”  đã tạo động lực cho công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Phong trào đã tác động tích cực đến kết quả và chất lượng trên từng mặt công tác của ngành với những kết quả nổi bật trong thực hiện 34 nhóm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Tư pháp.

Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp ảnh 2
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình Trần Chí Tiến tặng quà lưu niệm cho Sở Tư pháp tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) tại Hội đàm thường niên năm 2019 giữa Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo biên giới 2 tỉnh. 

Kết quả đó đã được minh chứng thông qua kết quả xếp loại của Bộ, tỉnh với 5 năm liên tục xếp loại A khối cơ quan Tư pháp địa phương; 5 năm liên tục đứng nhóm đầu về chỉ số cải cách hành chính khối các sở, ngành cấp tỉnh, đặc biệt năm 2017, Sở Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, năm 2018 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì.

Bên cạnh đó, hoạt động chuyên môn được Sở gắn với phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” với việc tập trung đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế; phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hội nhập và phát triển.

Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp ảnh 3
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Sở Tư pháp.

Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai với hai nội dung trọng tâm là “học tập” và “làm theo” Bác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; trong hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; trong cải cách hành chính; quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân với phương châm “Lấy công việc phụng sự Nhân dân làm lẽ sống, làm mục tiêu phấn đấu”; đặc biệt là trong sự say mê nghiên cứu, phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học, công nghệ với nhiều đề tài, sáng kiến được áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống.

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp Quảng Bình chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, cụ thể là chỉ đạo xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hồng Thủy - năm 2018; xã Hòa Trạch - năm 2019; xã Đức Hóa - năm 2020), Sở đã thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã nắm bắt tiến độ thực hiện các tiêu chí của các xã để kịp thời phối hợp với các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có giải pháp hỗ trợ, giúp các xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý tại các xã... Đến nay, xã Hồng Thủy và xã Hòa Trạch đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp ảnh 4
Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Ngành Tư pháp Quảng Bình giúp xã Phúc Trạch giảm nghèo” được Sở triển khai thực hiện với việc tổ chức các hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách của xã Phúc Trạch; tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý và cấp phát tài liệu pháp luật; hưởng ứng tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...

Công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được Sở chú trọng thực hiện với việc tăng cường bồi dưỡng, xây dựng các nhân tố mới, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân rộng điển hình tiên tiến. Chú trọng lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua do Bộ, ngành, địa phương phát động, các hội thi, cuộc thi, các sáng kiến, giải pháp để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp ảnh 5

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình Trần Chí Tiến tặng quà cho cho gia đình nghèo đặc biệt khó khăn ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - là xã nghèo mà Sở được phân công giúp đỡ.

Theo đó, giai đoạn 2015-2020 đã ghi dấu sự đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành; tiêu biểu có thể kể đến là 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 19 lượt tập thể được UBND tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc; 442 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 10 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc… 

Có thể nói, những kết quả công tác thi đua của ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020 đã tạo động lực mới, khí thế thi đua mới, động viên toàn thể công chức, viên chức và người lao động của ngành tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đạt các danh hiệu và hình thức khen thưởng cao hơn, xây dựng ngành Tư pháp trong sạch vững mạnh, hoạt động ngày càng có hiệu quả. Để thực hiện được mục tiêu này, trong giai đoạn mới toàn ngành Tư pháp tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực.

Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp ảnh 6
 Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2018.

Trong đó, đặc biệt chú trong đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng với việc tăng cường phối hợp chặt với các tổ chức Đảng, đoàn thể ở đơn vị để phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình triển khai các phong trào thi đua; phát triển, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; cải tiến công tác quản lý, đánh giá công chức, viên chức, người lao động; gắn kết quả thi đua, hình thức khen thưởng với việc nâng lương, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức; khuyến khích công chức, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, nâng cao năng suất và hiệu quả công tác; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác, gắn phong trào thi đua với việc thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của Ngành, địa phương trong năm 2020 và các năm tiếp theo....

Với những giải pháp cụ thể và quyết tâm cùng sự sáng tạo và đổi mới, các phong thi đua của ngành Tư pháp trong thời gian tới sẽ là động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, khí thế, nhiệt huyết mới cho mỗi công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ngày càng khẳng định vị thế ngành Tư pháp trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Đọc thêm