Quảng Nam: Giao hơn 6.000m2 đất cho doanh nghiệp làm xây dựng nhà ở khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định về việc giao đất, cho thuê đất để Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trương Hưng Thịnh thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Hưng Thịnh tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (đợt 1).
Giao hơn 6.000m2 đất cho doanh nghiệp làm xây dựng nhà ở khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc
Giao hơn 6.000m2 đất cho doanh nghiệp làm xây dựng nhà ở khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý giao đất, cho thuê đất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trương Hưng Thịnh để đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Hưng Thịnh tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (đợt 1) với cơ cấu sử dụng đất 6.376,80m2, tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất thời hạn 50 năm, kể từ ngày ký quyết định giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trương Hưng Thịnh có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Cùng với đó, sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao, cho thuê để xây dựng nhà ở Khu đô thị Hưng Thịnh (đợt 1) tại Đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn theo quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500).

Chủ đầu tư này phải bàn giao toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông, đất công viên cây xanh sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành cho địa phương quản lý.

Trong đó, doanh nghiệp này chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

Để triển khai dự án, doanh nghiệp này còn phải ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Ngoài ra, đối với phần diện tích còn lại chưa giao, chưa cho thuê là 39.817,5 m2, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trương Hưng Thịnh khẩn trương phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, lập thủ tục thu hồi đất, giao đất (đợt 2) để hoàn thành dự án.

Đọc thêm