Quảng Nam: Nghiêm cấm việc khai thác cầm chừng, gây khan hiếm vật liệu để tăng giá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn về thực hiện các giải pháp đáp ứng nhu cầu vật liệu (đất, đá, cát sỏi) phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn.
Hiện giá cát tại Quảng Nam liên tục bị đẩy cao, vượt giá công bố.
Hiện giá cát tại Quảng Nam liên tục bị đẩy cao, vượt giá công bố.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện trên địa bàn triển khai nhiều công trình, dự án đầu tư trọng điểm. Tuy nhiên, tình hình vật liệu đất, cát sỏi phục vụ thi công các công trình đang khan hiếm, nhiều nơi nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ mỏ của 40 giấy phép khai thác khoáng sản (đất, đá, cát, sỏi lòng sông) còn thời hạn phải khai thác đảm bảo công suất theo giấy phép được cấp. Nghiêm cấm việc khai thác cầm chừng, gây khan hiếm vật liệu để tăng giá bán và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các địa phương đôn đốc, hướng dẫn, sớm tham mưu giải quyết các thủ tục về thăm dò, cấp giấy phép, sớm đưa các mỏ vật liệu đã tổ chức đấu giá vào khai thác, đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng trên địa bàn.

Các huyện Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Tây Giang và thị xã Điện Bàn khẩn trương tổ chức đấu giá 22 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh phê duyệt. Lựa chọn, hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá thực hiện các thủ tục tiếp theo để sớm được cấp phép, đưa mỏ vào khai thác.

Ngoài ra, lãnh đạo Quảng Nam cũng đề nghị các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát nhu cầu vật liệu (đất, đá, cát sỏi), đề xuất các mỏ cần đưa ra đấu giá hoặc khoanh định không đấu giá để phục vụ thi công đối với các công trình trọng điểm hiện nay đang triển khai đầu tư từ nguồn vốn ngân sách do đơn vị, địa phương mình quản lý.

Riêng các điểm mỏ vật liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản... thì các ban quản lý đầu tư theo dõi.

Yêu cầu các đơn vị được lựa chọn (cũng là nhà thầu thi công công trình) khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Nỗ lực sớm đưa mỏ vào hoạt động, cung cấp kịp thời nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với đơn vị chậm trễ, không tích cực thực hiện thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải có biện pháp xử lý nghiêm đối với đơn vị chậm trễ, không tích cực thực hiện thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình giải quyết các thủ tục về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các mỏ vật liệu, các Ban Quản lý dự án và các đơn vị phải tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để vận động nhân dân ủng hộ thực hiện; kịp thời báo cáo UBND các huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ.

Quảng Nam cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, sử dụng vật liệu tại các điểm mỏ không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo đúng mục đích phục vụ thi công các dự án đã được phê duyệt và quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật

Đọc thêm