Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đổi mới, sáng tạo

(PLVN) - Ngày 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (6/1/1946 - 6/1/2021) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi họp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 75 năm qua, kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I vào ngày 6/1/1946, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đổi mới, sáng tạo hành động vì lợi ích nhân dân, đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trải qua 14 khóa, hoạt động lập pháp ngày càng đi vào thực chất với chất lượng ngày càng được nâng lên, giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống xã hội, với nhiều đạo luật lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Quốc hội cũng đã có những đổi mới trong hoạt động chất vấn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước.

Về đổi mới phương thức hoạt động, nhiệm kỳ này đánh dấu bước tiến vượt bậc của Quốc hội trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội. Hoạt động của Quốc hội đã khẳng định vai trò lịch sử to lớn và quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quốc hội đã tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết của hàng nghìn đại biểu Quốc hội Việt Nam trong việc tham gia xây dựng, ban hành Hiến pháp, luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Đến nay, Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992, 2013), hàng trăm luật, bộ luật, qua đó đã hình thành hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, thống nhất, minh bạch, thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng; bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy Nhà nước; tạo hành lang pháp lý vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm