Quy định gửi thư cho phạm nhân trong tù

Người thân muốn gửi thư cho phạm nhân đang chấp hành án trong tù có được không? Nếu có thì thủ tục gửi và nhận thế nào?.

Bộ Công an trả lời:

Tại Khoản 2 Điều 46 của Luật Thi hành án hình sự quy định: “Khi gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân được nhận thư; tiền mặt, đồ vật, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm…”.

Như vậy, theo quy định trên thì khi gặp thân nhân phạm nhân mới được nhận thư. Tuy nhiên, để giúp phạm nhân nắm được các thông tin và những tâm tư, tình cảm của gia đình họ, hiện nay, các trại giam vẫn tạo điều kiện cho phạm nhân được nhận thư, gửi qua đường bưu điện.

Để đáp ứng với thực tiễn, Bộ Công an đã xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự về việc phạm nhân được nhận thư do thân nhân gửi qua đường bưu điện.

Đọc thêm