Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Theo đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để giới thiệu người ứng cử đại biểu QH được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 3/2 đến 17/2/2021, do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam triệu tập, chủ trì.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh triệu tập, chủ trì. Hội nghị thảo luận để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu QH của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử đại biểu QH là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND…

Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ QH tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu QH theo quy định. Văn bản điều chỉnh được gửi ngay đến Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương.

Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ QH về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu QH, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu QH và hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định.

Đối với việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thì hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 3/2 đến ngày 17/2/2021 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì.

Cũng theo hướng dẫn của Nghị quyết, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu QH của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến ngày 11/3/2021. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu QH được tiến hành theo quy định tại Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ QH. Trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu QH không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (đối với người ứng cử đại biểu QH) được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2021. Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (đối với hội nghị hiệp thương ở TƯ), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh (đối với hội nghị hiệp thương ở địa phương) báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử ở địa phương (nếu có). Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. 

Ngoài các nội dung trên, Nghị quyết 09 cũng hướng dẫn về việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND. Theo đó, chậm nhất là ngày 13/4/2021, việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND phải được tiến hành xong. Chậm nhất là ngày 29/3/2021, Ủy ban Thường vụ QH tiến hành điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TƯ và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu QH theo quy định.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14/4  đến ngày 18/4/2021. Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (đối với hội nghị hiệp thương ở TƯ), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh (đối với hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh) báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử. Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu QH. Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban MTTƯ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hội nghị hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

Cùng chuyên mục
Mùa tuyển sinh năm 2021 đang dần khép lại với điểm chuẩn vào ĐH gây sốc. (Ảnh minh họa)

'Điểm chuẩn' không còn… chuẩn?

(PLVN) - Sau khi các trường ĐH công bố điểm chuẩn thì đã có “cơn bão” lạm phát điểm cao chưa từng có trong lịch sử tuyển sinh ĐH, khi có ngành 30 điểm còn trượt. Với nhiều bất cập sau hai mùa tuyển sinh trong đại dịch, dư luận cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên sớm công bố phương án tuyển sinh mới phù hợp cho năm tới…

Đọc thêm