Rà soát các trường hợp đề bạt, bổ nhiệm chưa đúng quy định

(PLVN) -Đó là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong việc thực hiện các hoạt động công vụ, diễn ra hôm nay, 23/7.  

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Còn tình trạng vượt quá số lượng cấp phó theo quy định

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) Lê Thị Thanh Nhàn cho biết, Bộ GD&ĐT đã triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và ban hành các văn bản nhằm chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc, văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng vặt đối với đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong ngành. Qua đó, đã làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ kỷ cương hành chính và đúng pháp luật.

Về quản lý, sử dụng biên chế viên chức, năm 2019, sau khi giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động, Bộ có công văn hướng dẫn các đơn vị rà soát, đảm bảo thực hiện đúng số lượng người làm việc đã giao gắn với lộ trình đảm bảo 10% số lượng viên chức (đã được giao năm 2015) sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Tổ công tác cho rằng, báo cáo của Bộ GD&ĐT còn sơ sài, chưa có số liệu cụ thể đối với các nội dung theo yêu cầu kiểm tra. Bên cạnh đó, báo cũng không có đánh giá những mặt được, những hạn chế cần khắc phục và không có kiến nghị, đề xuất. Tổ công tác đề nghị Bộ này bổ sung đầy đủ số liệu các nội dung theo yêu cầu, nhất là số lượng người làm việc có mặt tính đến thời điểm hiện tại; số lượng biên chế đã tinh giản; kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; số lượng lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các cấp và số lượng cấp phó theo quy định…

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT vẫn còn một số trường hợp lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn; số lượng cấp phó ở một số cơ quan, đơn vị còn vượt quá số lượng theo quy định. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác tuyển dụng công chức từ năm 2016 đến nay; báo cáo việc khắc phục những hạn chế theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Rà soát các trường hợp đề bạt, bổ nhiệm chưa đúng quy định ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 về sắp xếp tổ chức lại các đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập như: đề án sáp nhập, giải thể các trường đại học công lập; đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; đề án sắp xếp các trường sư phạm. Báo cáo bổ sung việc thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư. 

Về quản lý biên chế công chức, viên chức, đề nghị Bộ GD&ĐT bổ sung số có mặt trên số biên chế được giao; rà soát và chấm dứt sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. Báo cáo rõ việc xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

"Chạy trường, chạy lớp" vẫn diễn ra

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao Bộ GD&ĐT đã triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nổi bật là chất lượng đào tạo được nâng lên, có nhiều cải cách trong quản lý nhà nước; Bộ GD&ĐT cũng là một trong những bộ tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành, thi tuyển sinh. Tuy nhiên, ông Lê Vĩnh Tân cũng cho rằng, việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ và các văn bản về phòng chống tham nhũng vặt còn hạn chế, như việc "chạy trường", "chạy lớp"; tham nhũng trong giáo dục vẫn còn diễn ra. 

Về tinh giản biên chế và công tác bổ nhiệm còn nhiều bất cập; về phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp còn chậm. Chưa tham mưu trình Chính phủ về Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục và đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và phải hoàn thành việc kiểm tra 100% các đơn vị trong năm 2019.

Cùng với đó, rà soát và khắc phục các trường hợp vi phạm trong công tác cán bộ như tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm… theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương để sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chỉ đạo quyết liệt trong việc tinh giản biên chế và bổ sung, hoàn thiện số liệu liên quan theo đề nghị của Tổ công tác.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm