Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V

(PLVN) -Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Ngày 18/5, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V (2020-2025). 

Nhiều phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lư Thị Trang Đài - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới. 

Theo đó, giai đoạn 2015-2020, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã phát động nhiều chuyên đề và phong trào thi đua thường xuyên mà trọng tâm là thi đua thực nhiệm vụ chính trị được giao; công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục trong ngành dẫn đến các phong trào thi đua đều đạt hiệu quả cao hơn.

Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V ảnh 1
 

Hàng năm, Sở Tư pháp Kiên Giang cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến lồng ghép vào “Ngày phổ biến văn bản pháp luật” của cơ quan để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới cho tập thể, công chức, viên chức và người lao động biết và hưởng ứng tham gia. 

Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện việc đánh giá tiêu chí thành phần về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới. Qua đó, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 03 quyết định, công bố 139/145 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó 122 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 84,1%) và đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.

Theo đó, kết quả ghi nhận trong giai đoạn 2015-2020, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã thẩm định 246 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh (122 nghị quyết, 124 quyết định) và đóng góp ý kiến đối với 209 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, đạt 100% dự thảo do các sở, ngành gửi đến, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chất lượng.

Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V ảnh 2
 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 147 quyết định do UBND tỉnh ban hành. Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 120 văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện; Công tác tham mưu các vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh, đã tiếp nhận 228 hồ sơ, trong đó thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 190 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 10 hồ sơ đang chờ xử lý, 11 hồ sơ không xử phạt chuyển về cơ quan tham mưu làm rõ, 15 hồ sơ chuyển tổ tham vấn, 02 hồ sơ khiếu nại.

Ngoài ra, trong 05 năm trở lại đây, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã tổ chức các chuyến đi về cơ sở để tư vấn pháp luật cho tất cả 18 xã nghèo, xã bãi ngang ven biển và 31 ấp đặc biệt khó khăn, bảo đảm mỗi năm, những địa phương này người dân được tư vấn pháp luật ít nhất một lần. Kết quả cho thấy, Sở đã tư vấn ở xã nghèo và ấp đặc biệt khó khăn được 2.672 vụ việc cho 2.672 người; truyền thông và tập huấn về TGPL (Trợ giúp pháp lý) được 4.476 lượt lãnh đạo ấp, hòa giải viên tham dự, qua đó người dân đã biết về trợ giúp pháp lý, hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, dân sự, chính sách xã hội, hộ tịch, hộ khẩu...,

Theo bà Lư Thị Trang Đài cho biết thêm: Hiện Sở Tư pháp đang thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, qua đó hoàn thành xuất sắc công tác cải cách hành chính tại địa phương; đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đã xuống cấp của phòng làm việc, phòng họp và các hạng mục công trình khác; tu bổ, làm sạch đẹp công trình kiến trúc, khuôn viên, cảnh quan của cơ quan…Trong dịp này, Sở Tư pháp cũng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 trong toàn thể công chức, viên chức. 

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Công, cho biết: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua phải tiến hành thường xuyên liên tục hàng ngày”, thời gian tới Sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới cho công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức thấy được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm do Bộ Tư pháp đề ra; tổ chức thực hiện và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động. 

Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V ảnh 3
 

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Công, nhấn mạnh: Trước mắt, Sở Tư pháp quyết tâm thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V ảnh 4
 

Cũng trong khuôn khổ tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Công đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 bao gồm: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp; Ông Bùi Đức Độ - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Ông Lưu Quang Khem - Chuyên viên Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Ông Lê Hữu Đức - Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp.

Hội nghị đã bầu ra danh sách đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm ông Lâm Minh Công - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang và ông Bùi Đức Độ - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm