Sở Tư pháp Lâm Đồng tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn bản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay, 26/10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã triển khai cuộc họp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Quang Tuyến – Giám đốc và bà Trần Thị Mỹ Linh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng. Tới dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; Đại diện các Phòng chuyên môn; Tổ (công chức) pháp chế tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong tổng số Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực được rà soát.

Sở Tư pháp Lâm Đồng tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn bản ảnh 1

Ông Nguyễn Quang Tuyến – Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp.

Theo thông tin tại cuộc họp, kết quả rà soát do các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện chưa đảm bảo theo yêu cầu của Kế hoạch đặt ra và quy định tại Điều 147, Điều 148 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Nội dung kiến nghị các sở, ban, ngành mới chỉ dừng lại ở việc xác định hiệu lực của văn bản, chưa rà soát cụ thể về nội dung của văn bản; thẩm quyền ban hành văn bản; tính khả thi; những quy định hết hiệu lực; những quy định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ ... .

Đối với UBND cấp huyện cũng chỉ liệt kê các văn bản đề nghị thay thế, bãi bỏ... nhưng chưa nêu rõ vướng mắc, khó khăn khi áp dụng trên thực tế tại địa phương đối với từng văn bản.

Sở Tư pháp Lâm Đồng tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn bản ảnh 2

Bà Trần Thị Mỹ Linh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng trao đổi tại cuộc họp.

Riêng Sở Tư pháp đã thành lập Tổ rà soát gồm 10 công chức trong đó 1 lãnh đạo sở và 9 công chức trực tiếp thực hiện việc rà soát và tiến hành rà soát độc lập 106/476 văn bản gồm các lĩnh vực Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được hướng dẫn một số nội dung chính về nghiệp vụ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật như Căn cứ ban hành; Thẩm quyền ban hành; Nội dung của văn bản: rà soát theo điều, khoản, điểm của văn bản gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Đối tượng điều chỉnh; Hình thức, Nội dung của văn bản; Quan hệ xã hội mới cần được điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật.

Sau cuộc họp, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc có liên quan và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm