Sở Tư pháp Nghệ An: Nhiều phong trào thi đua thiết thực chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành

(PLVN) - Xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng của Ngành nên hàng năm tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp đầu năm, Sở Tư pháp Nghệ An đã phát động nhiều phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động.

Sở Tư pháp Nghệ An thực hiện đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào tại huyện Kỳ Sơn.

Sở Tư pháp Nghệ An thực hiện đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào tại huyện Kỳ Sơn.

Tích cực hưởng ứng nhiều phong trào thi đua 

Trong đó, nổi bật là phong trào: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Bên cạnh đó, còn có các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Nghệ An phát động.

Để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đó, lãnh đạo Sở Tư Pháp Nghệ An đã quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Hàng năm, Sở Tư pháp tham gia Hội nghị ký kết giao ước thi đua trong Khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang của tỉnh Nghệ An và tổ chức đăng ký thi đua tập thể, cá nhân giữa các phòng, trung tâm thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã. 

Sở Tư pháp Nghệ An: Nhiều phong trào thi đua thiết thực chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành ảnh 1
  Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An Hoàng Quốc Hào tại hội nghị tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Bảo hiểm xã hội 2015

Trong 5 năm qua, với tinh thần hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An phát động, Sở Tư pháp tỉnh này đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thực hiện bài bản, nền nếp và từng bước đi vào chiều sâu. Chất lượng góp ý, thẩm định văn bản được nâng lên, quy trình thủ tục ban hành văn bản tuân thủ theo đúng quy định. 

Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục tăng cường. Hàng năm tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện, trên cơ sở kế hoạch lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm có tính chất nổi cộm, bức xúc trong quản lý nhà nước để tiến hành kiểm tra, điều tra, khảo sát, thu thập, xử lý các thông tin, xây dựng báo cáo và tham mưu biện pháp xử lý. 

Song song với đó là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhiều đổi mới. Hàng năm tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, tổ chức các Hội thi, tổ chức 18 cuộc thi tìm hiểu pháp luật tại một số đơn vị cấp xã; Bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ công chức tư pháp-Hộ tịch. 

Bên cạnh đó, công tác Hành chính tư pháp có nhiều đổi mới. Đã thực hiện đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch cho 136 trường hợp người Lào di cư tự do vùng biên giới Việt Nam, Lào. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 876 cán bộ tư pháp - hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An...Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm chú trọng. Công tác xây dựng Ngành đã có những thay đổi đáng kể cả về nhân sự và cơ cấu tổ chức. ..

Nhiều thành tích nổi bật

Với chủ trương hướng về cơ sở ngày càng sâu rộng, công tác tư pháp đã thực sự góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong việc nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương theo đúng lộ trình đã đề ra. 

Đi đôi với việc phát động và triển khai các phong trào thi đua, công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, tuyên truyền điển hình tiên tiến được lãnh đạo Sở quan tâm đúng mức. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp hàng năm và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát động, ngành Tư pháp Nghệ An đã phát động sâu rộng, thường xuyên phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng cơ quan vững mạnh trong toàn Ngành.

Với sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, tập thể Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: 3 năm được Bộ Tư pháp xếp hạng A (Xuất sắc) và 2 năm được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp.

Cụ thể năm 2015, tập thể Sở Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng A, được Bộ Tư pháp tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”. Năm 2016: Tập thể Sở Tư pháp được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thành tích trong phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012-2015. Năm 2018: được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua cho tập thể Sở Tư pháp; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân. Năm 2019: Sở Tư pháp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018.

Có thể thấy, công tác thi đua khen thưởng thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát hiện, khích lệ, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Thông qua đó, đã tạo sự chuyển biến nhận thức về vị trí, tạo động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên, khẳng định vị trí vai trò của cơ quan tư pháp trước yêu cầu đổi mới của đất nước. Đồng thời lập thành tích thiết thực chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm