Tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tại PVN: Giảm từ 32 đầu mối xuống còn 17

(PLO) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sau khi tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy đã tạo ra một luồng sinh khí mới trong hoạt động.  

Trụ sở PVN tại Láng Hạ, Hà Nội

Trụ sở PVN tại Láng Hạ, Hà Nội

Việc cắt giảm các đầu mối ban chuyên môn, văn phòng và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong bộ máy bước đầu đã khắc phục tình trạng ỷ lại, né tránh trách nhiệm, gây chậm trễ trong xử lý công việc.

Giảm 47 lãnh đạo các ban

Theo PVN, thời gian quan, Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên đơn vị này đã quyết liệt triển khai thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy, nhận được sự đồng thuận cao trong tập thể Tập đoàn. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tham mưu giúp việc cho Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc được rà soát, quy định cụ thể, bước đầu đã khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo trong xử lý công việc. Đảm bảo một người có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Kết quả, tính đến hết tháng 12/2018, PVN đã sắp xếp giảm từ 32 đầu mối ban chuyên môn,văn phòng xuống còn 17 đầu mối; số lượng phòng trong ban, văn phòng cũng giảm xuống từ 73 xuống còn 51 phòng; số lượng lãnh đạo ban giảm từ 111 người xuống còn 64 người (47 người).

PVN đã kiện toàn được 14/15 trưởng các ban, văn phòng; 50 phó trưởng ban, văn phòng và 116 cán bộ quản lý cấp phòng. Lộ trình đến năm 2020 sẽ tinh giảm 200 người tại bộ máy tham mưu giúp việc của Tập đoàn.

Cụ thể, PVN đã thành lập Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất một số chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn và nhiệm vụ Truyền thông và quan hệ công chúng của Văn phòng Tập đoàn. Tiếp đó, đã thành lập Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực trên cơ sở hợp nhất một số chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn với chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản trị nguồn nhân lực. PVN còn cho thành lập Ban Pháp chế và Kiểm tra trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn với chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế - Thanh tra.

Tạo luồng sinh khí mới

Cùng với việc tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy điều hành tại cơ quan Tập đoàn, PVN cũng tổ chức tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tại các đơn vị thành viên. Tập đoàn đã giới thiệu để bầu, bổ nhiệm 14 cán bộ tham gia các vị trí quản lý điều hành, người đại diện Tập đoàn, Ủy viên HĐQT độc lập tại các đơn vị thành viên.

Theo PVN, qua công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy đã tạo một luồng sinh khí mới, khí thế mới trong toàn bộ mọi hoạt động của Tập đoàn. Việc cắt giảm các đầu mối ban chuyên môn, văn phòng và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong bộ máy bước đầu đã khắc phục tình trạng ỉ lại, né tránh trách nhiệm, gây chậm trễ trong xử lý công việc. Cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn thể hiện sự tin tưởng, yên tâm lao động cống hiến, nỗ lực vượt khó để cùng lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Theo PVN, xác định công tác tái cấu trúc doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp lãnh đạo, cấp ủy nhằm duy trì và tăng cường năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới về công nghệ, thị trường và xu hướng phát triển, trong thời gian tới, PVN sẽ tập trung hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh công việc, hoàn thiện công tác xây dựng định biên nhân sự và tiến hành đánh giá năng lực nhân viên; hoàn thiện hệ thống quản trị nhân lực theo các chuẩn mực quốc tế…

Tổng doanh thu PVN 11 tháng năm 2018 đạt 542,344 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 108,122 nghìn tỷ đồng. Đến hết tháng 11/2018, có ba đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất. Cụ thể, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt doanh thu 103,9 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 5,48 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 4,9 nghìn tỷ đồng; nộp NSNN đạt 10,97 nghìn tỷ đồng.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đạt doanh thu 66,316 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 12,592 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 10,119 nghìn tỷ đồng; nộp NSNN đạt 4,776 nghìn tỷ đồng. Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans) đạt doanh thu 7,051 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 565 tỷ đồng;  nộp NSNN đạt 334 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Hôm 23/9, Bamboo Airways khai thác thành công chuyến bay thẳng không dừng từ Việt Nam đến Mỹ bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Nhận diện thách thức khi đường bay thẳng tới Mỹ

(PLVN) -  Bay thẳng thương mại thường lệ sang Mỹ là giấc mơ bấy lâu nay của hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài việc phải vượt qua các yêu cầu khắt khe về an ninh, kỹ thuật,… thì bài toán về tài chính cũng là vấn đề các doanh nghiệp vận tải phải cân nhắc.

Đọc thêm