Tạm dừng kiểm toán tại các địa phương có dịch diễn biến phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa ban hành Chỉ thị về phóng chống dịch COVID-19, trong đó đề nghị các đơn vị dừng ngay toàn bộ hoạt động kiểm toán đang triển khai và chuẩn bị triển khai tại các đơn vị được kiểm toán có địa điểm thuộc vùng, khu vực, địa phương đang phải triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tạm dừng kiểm toán tại các địa phương có dịch diễn biến phức tạp

Bên cạnh việc quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện, văn bản của Thủ tưởng Chính phủ và của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch COVID-19, Chỉ thị, công văn của KTNN về tổ chức hoạt động kiểm toán trong điều kiện dịch COVID-19 đã ban hành trước đây, Tổng KTNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động quyết liệt áp dụng các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch bệnh (Tuân thủ 5K)

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo đến công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

Trong hoạt động kiểm toán, Tổng KTNN yêu cầu toàn ngành KTNN tiếp tục quán triệt quan điểm ưu tiên tối đa cho công tác phòng dịch COVID-19 của các bộ, ngành, quan địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch.

Cụ thể, Tổng KTNN yêu cầu dừng ngay toàn bộ hoạt động kiểm toán đang triển khai và chuẩn bị triển khai tại các đơn vị được kiểm toán có địa điểm thuộc vùng, khu vực, địa phương đang phải triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, kiểm toán viên phải thực hiện nghiêm quy định cách ly theo hướng dẫn của địa phương.

Trong trường hợp địa phương chỉ áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg đối với một số địa bàn, khu vực (không thuộc địa điểm kiểm toán), Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán gửi văn bản lấy ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục triển khai kiểm toán tại các địa bàn không áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, đồng thời báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ trách xem xét, quyết định khi có văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Còn tại các địa phương có dịch COVID-19 nhưng chưa thực hiện Chỉ thị 15/CT TTg, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán yêu cầu Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán phải chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của địa phương, tuân thủ thông điệp 5K và kịp thời báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ trách các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm toán.

“Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Chỉ thị. Mọi đơn vị, cá nhân vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tổng KTNN và phải xử lý theo quy định của pháp luật”, Tổng KTNN lưu ý.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Cà Mau chủ động kết nối tiêu thụ nông, thủy sản

Cà Mau chủ động kết nối tiêu thụ nông, thủy sản

(PLVN) - Ngày 18/9, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn trực tuyến kết nối tiêu thụ, nông thuỷ sản của tỉnh. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam chủ trì điểm cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chủ trì điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Đọc thêm