Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

(PLVN) -Ngày 6/1, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Lý lịch tư pháp (LLTP) năm 2021. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc. 
Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia Đỗ Thị Thuý Lan cho biết, trong năm 2020, Trung tâm về cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước về LLTP ngày càng nâng cao về chất lượng như: công tác xây dựng, văn bản, đề án; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành vẫn được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. 

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp ảnh 1
 

Hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP luôn được quan tâm, chú trọng. Trung tâm luôn chú trọng cập nhật, xử lý thông tin LLTP đã vào sổ tiếp nhận; hoạt động cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia luôn bảo đảm đúng với quy định của pháp luật. Công tác tra cứu, xác minh hỗ trợ Sở Tư pháp cấp Phiếu LLTP tăng 112% so với cùng kỳ 2019 nhưng bảo đảm đúng và sớm thời hạn Luật định. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Trung tâm LLTP quốc gia vẫn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như nhiệm vụ lập hồ sơ đề nghị đưa Luật LLTP vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 chưa bảo đảm theo nội dung Kế hoạch; tình trạng thông tin đã tiếp nhận nhưng chưa cập nhật, xử lý vẫn còn; việc triển khai đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến chưa thực sự hiệu quả…

Trong năm 2021, Trung tâm LLTP quốc gia tiếp tục tập trung nguồn lực giải quyết tình trạng tồn đọng thông tin LLTP, nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ sở dữ liệu LLTP; tiếp tục triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ hỗ trợ các Sở Tư pháp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP; tiếp tục triển khai cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính; kiện toàn bộ máy, nhân lực, tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác LLTP…

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp ảnh 2
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trung tâm LLTP quốc gia đã đạt được trong năm 2020. Qua đó, Thứ trưởng đề nghị trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật LLTP, sớm hoàn thiện báo cáo trình Bộ trưởng định hướng năm 2021 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; cân nhắc sửa đổi Luật LLTP bằng việc sửa đổi Nghị định 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật LLTP. Bên cạnh đó, đẩy mạnh rà soát thủ tục hành chính, hồ sơ, yêu cầu và thời hạn để thuận lợi, nhanh chóng hơn trong cấp phiếu LLTP; làm việc nghiêm túc thủ tục, giấy tờ, yêu cầu; rút ngắn thời gian tra cứu thông tin LLTP ở địa phương…

Trong năm 2021, Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm LLTP chú trọng tổng kết thực hiện chiến lược phát triển LLTP; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, có mức độ liên thông giữa Trung ương và địa phương. Thứ trưởng đề nghị phải coi đây tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm mức độ cao của Trung tâm LLTP quốc gia trong năm 2021 trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như hướng dẫn địa phương, để địa phương cùng thực hiện công việc này. 

Thứ trưởng nhấn mạnh cơ sở dữ liệu là một vấn đề quan trọng, do đó việc phối hợp liên ngành theo chiều ngang, chiều dọc cần tiếp tục tăng cường, củng cố cho hiệu quả; ngoài ra cần nghiên cứu lại chế định về án tích; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin để rà soát, đồng bộ dữ liệu… 

Đọc thêm