Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

(PLVN) -Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tại Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào chiều 5/6.

Đảng ủy lãnh đạo toàn diện, kịp thời các mặt công tác

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS  cho biết hiện nay, toàn Đảng bộ có 127 đảng viên, trong đó 123 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị. Đảng bộ Tổng cục THADS là Đảng bộ cơ sở có 8 chi bộ trực thuộc, Đảng ủy có 4 Ban chuyên trách làm công tác xây dựng đảng, bao gồm: Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy. 

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ảnh 1
 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng cục THADS đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, Đảng ủy Tổng cục THADS đã hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong cả nhiệm kỳ 5 năm và hằng năm, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp và xã hội, đặc biệt là trong công tác THADS, kết quả THADS năm sau cao hơn năm trước.

Công tác tổ chức cán bộ thường xuyên được chú trọng đổi mới; công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về THADS; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra đối với các cơ quan THADS địa phương; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo… đều được Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bài bản, đúng quy định, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ảnh 2
 

Qua đó, vai trò, vị thế của công tác Đảng được chú trọng, tăng cường; đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh, cả về số lượng và chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng được nâng lên. 

Đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với nhiệm vụ chuyên môn có nhiều chuyển biến tích cực; sự phối hợp lãnh đạo giữa cấp uỷ Đảng với chính quyền ở cả Tổng cục và các đơn vị trực thuộc ngày càng chặt chẽ, thường xuyên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ tiến hành thường xuyên; công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tổng cục THADS ngày càng đưa lại hiệu quả, có sức lan toả lớn trong đảng viên, công chức, người lao động

Công tác tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được tăng cường, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị-xã hội luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên  được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. 

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ảnh 3
 

Song, Đảng bộ Tổng cục THADS cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: Sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số chi bộ chưa thường xuyên, trình độ năng lực của một số đảng viên, công chức, người lao động còn nhiều hạn chế chưa ngang tầm với nhiệm vụ. 

Việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số chi bộ hiệu quả chưa cao. Công tác xây dựng Đảng ở một số chi bộ chuyển biến chưa đồng đều. Công tác phê và tự phê bình; công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ và nhiều chi bộ chưa thực hiện thường xuyên…

Từ những kết quả và tồn tại nêu trên, Đại hội đã tập trung trao đổi, thảo luận để chỉ ra nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Đề cao phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nêu gương

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Đảng bộ Tổng cục THADS đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, hiệu quả giữa Đảng ủy với Thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ và trong công tác tham mưu với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ảnh 4
 

Các mặt công tác khác như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng... luôn được Đảng bộ Tổng cục THADS thực hiện tốt. Nhờ đó, nhiều năm liền Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nhiều Chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh, nhiều đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo nhận định của Thứ trưởng Mai Lương Khôi, trước những thách thức và yêu cầu ngày càng cao đặt ra đối với công tác THADS thì một số nhiệm vụ của Đảng bộ vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Do đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Tổng cục THADS, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Theo đó, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm của toàn Đảng bộ. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ảnh 5
 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ mới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng hệ thống THADS thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng hệ thống cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng cũng đề nghị Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc cần đảm bảo chế độ sinh hoạt đảng theo đúng điều lệ, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời phát huy tối đa vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong các mặt công tác; tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị...

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ảnh 6
 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái hứa sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo mang tính chất gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Đại hội và Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau Đại hội, Đảng bộ sẽ tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra và mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ và cá nhân đồng chí Thứ trưởng Mai Lương Khôi đối với Đảng bộ Tổng cục THADS.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ảnh 7
 

Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, trong đó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhân dịp này, ngoài 3 đại biểu đương nhiên dự đại hội đảng bộ cấp trên, Đại hội đã bầu ra 23 đồng chí tham dự đại hội đảng bộ cấp trên, trong đó có 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm