Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ

(PLO) - Ngày 1/2, tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến dự thảo Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Đình Tăng/ĐCSVN)

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Đình Tăng/ĐCSVN)

Tại hội nghị, các đại biểu là Bí thư các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tập trung thảo luận, chỉ ra những bất cập trong công tác cán bộ; đồng thời nêu lên những giải pháp nhằm triển khai tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, tuy nhiên để tìm ra cách làm hay, hiệu quả, mang tính đột phá, phù hợp với tình hình mới là công việc không dễ dàng.  Vì vậy, cần huy động công sức, trí tuệ của toàn hệ thống và đông đảo nhân dân. Thẳng thắng nhìn nhận rằng hiện nay, bộ máy còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, mức chi thường xuyên cho đối tượng hưởng ngân sách còn cao. Mặc dù thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó lực lượng nòng cốt là đảng viên đã nỗ lực xây dựng đất nước có vị thế như hiện nay, song công tác cán bộ vẫn còn ngổn ngang. 

Trung ương đã chỉ rõ, một số cán bộ có biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” tham nhũng, chạy chức chạy quyền, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, cán bộ hoạt động chưa ngang tầm với đòi hỏi của đất nước trong tình hình mới… dẫn đến làm suy giảm niềm tin của nhân dân. 

Vì vậy, để xây dựng được chính sách đối với cán bộ cần đột phá về lựa chọn, tìm kiếm nhân tài; kiểm soát quyền lực, có cơ chế thay thế nếu cán bộ không đảm đương tốt chức trách, nhiệm vụ được giao… Sau hội nghị này, Ban tổ chức sẽ phân tích, đánh giá, tổng hợp một cách khách quan, xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về dự thảo Đề án trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7, Khóa XII. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
 Các đảng viên dự Đại hội XIII của Đảng.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Kết luận số 14 của Bộ Chính trị đã góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

(PLVN) - PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung được ban hành rất đúng lúc nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên hăng hái vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ trước nhân dân.

Đọc thêm