Thanh Hoá: nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến nay tỉnh Thanh Hóa đã thành lập được 21 CLB “Nông dân với pháp luật”, qua đó góp phần truyền tải những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân.

Thanh Hoá: nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, các CLB “Nông dân với pháp luật” được thành lập và ra mắt nhằm nâng cao kỹ năng tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và hòa giải, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được thành lập với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động nông dân chấp hành pháp luật ở ngay tại cở sở. Hoạt động của Câu lạc bộ tập trung vào tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản của Hội Nông dân các cấp; giải đáp các vướng mắc pháp luật, tham gia hòa giải các mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nông dân.

Thanh Hoá: nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ảnh 1

Ra mắt CLB nông dân với pháp luật xã Thiệu Trung, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Các CLB định kỳ được Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá trao đổi, hướng dẫn các thành viên CLB những nội dung cơ bản trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý và Quy chế làm việc, hoạt động của CLB trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, các Câu lạc bộ tiêu biểu như Câu lạc bộ của xã điểm Đông Hưng, huyện Đông Sơn đã tổ chức được 07 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nông dân cuat 7 thôn. Ban Chủ nhiệm đã tham gia tiếp nông dân và hòa giải 18 vụ việc, tham gia đề xuất giải quyết được 10 đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân, vận động 64 hộ nông dân bàn giao mặt bằng xây dựng 5 ha đất nông nghiệp cho nhà đầu tư đúng tiến độ đồng thời đảm bảo quyền lợi của nông dân do vậy đến nay 15 xã không có đơn thư khiếu nại về thu hồi đất đai của nông dân.

Bên cạnh hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, thực hiện Chỉ thị 26/TTG và công văn số 1502/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26 đã được kiện toàn từ cấp tỉnh đến cơ sở Hội với 27 Ban Chỉ đạo/27 đơn vị huyện, 632 Ban Chỉ đạo/632 cơ sở Hội (100%). Công tác tham gia tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân được thực hiện nghiêm túc và trách nhiệm. Từ năm 2009 đến 2012, các cấp Hội đã tham gia tiếp được 9.495 lượt nông dân, giải quyết nhiều đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nông dân trong đó tiếp nhận 757 đơn thư, vụ việc trong đó giải quyết 212 đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội, 545 đơn thư đã chuyển các ngành chức năng giải quyết, giám sát quá trình giải quyết của các cơ quan theo đúng quy định của pháp luật.

Với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, mô hình các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” đã thể hiện đây là một hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù đời sống, sinh hoạt của bà con nông dân. Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ đã cung cấp các kiến thức pháp luật thiết thực, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân đến cấp ủy, chính quyền qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

Đến nay tỉnh Thanh Hóa đã thành lập được 21 CLB “Nông dân với pháp luật”, qua đó góp phần truyền tải những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm