Thanh Hóa quán triệt, triển khai Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi) cho cán bộ chủ chốt

(PLVN) - Sáng 18/6, tại TP Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi) cho cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành và các cấp trên địa bàn.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh tác động quan trọng của các quy định, nội dung mới trong Luật Căn cước và Luật Nhà ở (sửa đổi) đối với đời sống - xã hội, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau.

Để các quy định của luật sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, bảo đảm yêu cầu “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tập trung nghiên cứu, tổ chức triển khai kịp thời Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi) đến cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời tăng cường trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ phân công trong Kế hoạch 120/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 25/5/2024 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5; đề ra các biện pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản luật mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của ngành, đơn vị, địa phương mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng, Công an tỉnh triển khai tập huấn chuyên sâu về Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, người làm công tác tham mưu, quản lý Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ công chức là báo cáo viên Pháp luật các cấp cần tạo điều kiện thuận lợi để các báo cáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL. Sở Tư pháp phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, phối hợp với các sở, ngành dọc đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các luật mới trên phương tiện thông tin; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của các luật mới ở các cấp, các ngành, địa phương, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại úy Hoàng Anh Đức, Giảng viên Khoa Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an giới thiệu những điểm mới quan trọng của Luật Căn cước. Tiếp đó, GS.TS Nguyễn Vũ Phương, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng truyền đạt các nội dung cơ bản, chính sách, quy định mới của Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2023.

Đọc thêm