Thành lập Ban Tổ chức bình chọn Gương sáng Pháp luật

(PLVN) - Ngày 29/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có Quyết định Thành lập Ban Tổ chức bình chọn Gương sáng Pháp luật.
Thành lập Ban Tổ chức bình chọn Gương sáng Pháp luật ảnh 1

Theo đó, Ban Tổ chức bình chọn gồm: ông Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Trưởng Ban; ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Phó Trưởng ban; bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thành viên; ông Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Thành viên; bà Phan Thị Hồng Hà, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên; ông Trần Đức Vinh, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Thành viên; bà Lê Thu Anh, Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, Thành viên.

Ban Tổ chức bình chọn Gương sáng Pháp luật thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Đề án Bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng Pháp luật) ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đọc thêm