Thi đua cần thực chất, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị

(PLVN) -Ngày 17/12, Cụm Thi đua số 3 khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thi đua cần thực chất, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Cụm thi đua số 3 quyết tâm phấn đấu thi đua 100% các đơn vị hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên cơ sở khẩu hiệu thi đua chung của toàn Ngành trong năm 2020 là “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả, về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V”.

Năm 2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đơn vị trong Cụm đã triển khai kịp thời, nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời, vẫn duy trì hiệu quả hoạt động chính trị, chuyên môn của đơn vị và đạt được nhiều kết quả quan trọng, duy trì và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường đoàn kết, chăm lo tốt đời sống cho công chức, viên chức, người lao động. 

Theo đó, các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ gồm: triển khai tích cực Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật, đảm bảo tính khả thi, ổn định. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền được đẩy mạnh. Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp đã có những chuyển biến tích cực theo hướng tăng cường quản lý của nhà nước. Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tiếp tục được đẩy mạnh và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về cải cách hành chính, cải cách pháp luật. Công tác trợ giúp pháp lý được triển khai đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. 

Thi đua cần thực chất, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị ảnh 1
 

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, hiệu quả theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử được đẩy mạnh thông qua việc tiếp tục duy trì Hệ thống đăng ký trực tuyến về biện pháp bảo đảm ở mức độ 4; xây dựng và triển khai ứng dụng các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực thi hành án dân sự; nuôi con nuôi; luật sư; lý lịch tư pháp...trong đó chú trọng triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP.

Ngoài ra, các nhiệm vụ của Cụm còn gắn kết với các phong trào thi đua khác như: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh  nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… cùng các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp phát động.

Với tinh thần xây dựng cao, các đại biểu đại diện cho các đơn vị thi đua trong Cụm số 3 đã sôi nổi tham gia góp ý đối với Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 và nêu lên một số giải pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, mong muốn thúc đẩy phong trào thi đua của Cụm sẽ ngày càng thực chất và đạt kết quả cao.

Ghi nhận và biểu dương kết quả tích cực mà Cụm thi đua số 3 đã đạt được trong năm vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhận định năm 2020 đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề đối với Bộ, ngành Tư pháp, trong đó có nhiều vấn đề tư pháp được dư luận quan tâm. Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu cần tăng cường quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực tư pháp để tạo niềm tin cho người dân và xã hội. Để phong trào thi đua năm 2021 đạt hiệu quả hơn nữa, Thứ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị của Cụm số 3 cần chuyển tải kịp thời, đầy đủ nội dung, tinh thần của phong trào thi đua tới các công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. Đồng thời có các biện pháp để thu hút, khơi gợi sự tham gia nhiệt tình của toàn tập thể. Đặc biệt, các hoạt động thi đua cần thực chất, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị cũng như tinh thần chung của toàn Cụm.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng đã công bố quyết định cử Trưởng Cụm thi đua số 3 năm 2021 là Cục trưởng Cục Con nuôi; Phó trưởng Cụm là Tổng cục trưởng Tổng cục THADS. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm