Thi đua trở thành động lực phát triển của PVN

(PLVN) - Các phong trào thi đua của Tập đoàn Dầu khí Việt nam (PVN) đã khơi dậy lòng yêu nghề, sự lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và quản lý; tăng năng suất lao động…Những nỗ lực này của PVN đã được Chính phủ ghi nhận, tặng Cờ thi đua.

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng PVN đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng PVN đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất đã tôn vinh những tấm gương tiêu biểu là Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua, tập thể điển hình tiên tiến và cá nhân xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh, ngay sau khi được thành lập, Ủy ban rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng và xem đây là một trong những giải pháp, động lực quan trọng góp phần thực hiện tốt trọng trách được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân nhân giao nhiệm vụ với trọng trách “Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

Theo Ủy ban, trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng của PVN đã không ngừng được đổi mới về cả hình thức, nội dung và chất lượng. Các phong trào thi đua thực sự đã gắn với nhiệm vụ chính trị chung trong toàn ngành, đã phát huy hiệu quả trên các công trình trọng điểm, đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thi đua thực sự đã trở thành động lực cho phát triển bền vững của từng đơn vị và của cả Tập đoàn.

Các phong trào thi đua của PVN đã khơi dậy lòng yêu nghề, sự lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và quản lý; tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc, rút ngắn thời gian xử lý công việc; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp; làm cho mọi người gần nhau hơn, gắn bó hơn với công việc, với đơn vị và tạo ra hiệu quả kinh tế - văn hóa - xã hội to lớn trong PVN.

“Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, họ là đại diện ưu tú cho tập thể và thế hệ lao động mới có trí tuệ, có bản lĩnh, dám đương đầu với các thách thức, chính họ là những hạt nhân của các phong trào thi đua yêu nước”, đại diện PVN cho biết.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, PVN vinh dự là một trong 8 tập thể xuất sắc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng thời, PVN có 2 cá nhân trong 30 điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Đại hội. Đó là bà Phạm Thị Thủy, Kỹ sư chính, Ban Công nghệ mỏ, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và ông Nguyễn Bá Hưng, Kỹ sư Đội Carota khí, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Trụ cột năng lượng quốc gia 

Giai đoạn 2015 - 2020, lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí đạt được nhiều thành tựu. Cụ thể, hoàn thành công tác thu nổ địa chấn 2D thuộc dự án PVN-15 và thu nổ địa chấn 3D theo chương trình công tác hằng năm của các lô hợp đồng dầu khí. Khai thác hiệu quả các mỏ hiện có; phát triển và đưa các mỏ dầu khí vào khai thác hợp lý.

Trong 5 năm qua, Tập đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch khai thác dầu khí hằng năm Chính phủ giao (kể cả giao bổ sung như năm 2017). Tổng sản lượng khai thác dầu khí ước đạt 150,3 triệu tấn quy dầu, đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Về công nghiệp khí, hạ tầng ngành công nghiệp khí dần được hoàn thiện, các đường ống dẫn khí được vận hành an toàn, cung cấp khí ổn định cho các hộ tiêu thụ công nghiệp và tiêu dùng dân sinh. Nguồn khí được cung cấp để: sản xuất điện chiếm 31-33% sản lượng điện toàn quốc; sản xuất đạm trên 1,6 triệu tấn/năm, chiếm 70-75% nhu cầu nội địa. Áp dụng các chính sách thúc đẩy sử dụng khí, đa dạng hóa hình thức đầu tư xây dựng nhà máy điện khí, khuyến khích nghiên cứu sử dụng các công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường... 

Trong 5 năm qua, Tập đoàn đã tăng cường công tác quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa đối với các dự án điện đã hoàn thành, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Các nhà máy điện luôn vận hành an toàn, ổn định, sản xuất điện ước đạt 128,84 tỷ kWh, đạt chỉ tiêu đề ra, đồng thời chiếm khoảng 10-12% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn quốc, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia… 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm