Thời gian xóa lịch sử nợ xấu khoản vay dưới 10 triệu đồng

(PLO) - Ông Trần Trí Tâm (Hà Nội) có khoản vay tiêu dùng 6 triệu đồng, tổ chức tín dụng phân loại nợ xấu nhóm 5. Ông Tâm hỏi, khi ông tất toán, trong thời gian bao lâu thì lịch sử nợ xấu của ông được xoá?

Thời gian xóa lịch sử nợ xấu khoản vay dưới 10 triệu đồng

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 03/2013/TT-NHNNngày 28/2/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thông tin lịch sử nợ xấu của khách hàng vay được Ngân hàng Nhà nước cung cấp trong thời gian tối đa 5 năm.

Để tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, từ ngày 1/12/2014 Ngân hàng Nhà nước ngừng cung cấp lịch sử tín dụng của khách hàng có dư nợ quá hạn dưới 10 triệu đồng đã tất toán.

Đối với trường hợp ông Tâm (có 1 khoản vay tiêu dùng 6 triệu đồng được tổ chức tín dụng phân loại nợ xấu nhóm 5), Ngân hàng Nhà nước sẽ ngừng cung cấp lịch sử nợ xấu, ngay khi nhận được dữ liệu báo cáo của tổ chức tín dụng về việc tất toán khoản nợ này.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm