Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

(PLO) - Cũng trong phiên họp chiều nay (19/11), với đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Luật Trồng trọt được Quốc hội thông qua với 455/461 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,81% tổng số đại biểu Quốc hội).

Luật Trồng trọt gồm 7 chương với 85 Điều, quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 9 của dự thảo Luật Trồng trọt, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết, có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung hành vi cấm sử dụng hóa chất gây hại đến sức khỏe con người trong sản xuất và bảo quản nông sản; cấm chặt phá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đã được quy hoạch và công bố.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, các hành vi này đã được quy định cấm tại khoản 4 Điều 7 của Luật Hóa chất, khoản 1, khoản 8 Điều 9 của Luật Lâm nghiệp nên xin phép Quốc hội không bổ sung vào trong Dự thảo Luật.

Có ý kiến ĐBQH (UBTVQH) đề nghị làm rõ nội dung tại khoản 9 về canh tác gây hại đến sức khỏe con người, cây trồng. Tiếp thu ý kiến trên, Dự thảo Luật đã thể lại như quy định tại khoản 9 Điều 9.

Có ý kiến ĐBQH đề nghị nên sửa quy định tại khoản 10 thành “Khai thác, sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước vào mục đích phi nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép“; ý kiến khác đề nghị bỏ khoản này vì nội dung này đã được quy định trong Luật Đất đai năm 2013. 

Nghiên cứu ý kiến trên, UBTVQH thấy rằng, Luật Đất đai cũng đã có quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có đất trồng lúa (Điều 57). Tuy nhiên, quy định của Luật Trồng trọt nhằm bảo vệ tầng đất mặt của đất trồng lúa nước nhằm quản lý, bảo vệ chặt chẽ nguồn tài nguyên quý giá này, để khi cần thiết có thể trồng lúa trở lại.

Vì vậy, việc quy định cấm khai thác, sử dụng trái phép tầng đất mặt của đất trồng lúa nước vào mục đích phi nông nghiệp là cần thiết, vừa bảo vệ chất lượng đất trồng lúa, vừa hạn chế việc chuyển đổi trái phép đất trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp. 

Theo đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Dự thảo Luật đã chỉnh sửa và thể hiện lại như tại khoản 10 Điều 9.

• Luật Chăn nuôi được Quốc hội thông qua với 454/464 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,61% tổng số đại biểu Quốc hội).

Luật gồm 8 chương, 83 điều, quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt

1. Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành tại Việt Nam, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu phân bón chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành tại Việt Nam trừ trường hợp nhập khẩu phân bón quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật này và sản xuất phân bón để xuất khẩu theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Sản xuất, buôn bán giống cây trồng không đáp ứng điều kiện sản xuất, buôn bán; sản xuất, buôn bán phân bón chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón.

4. Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống cây trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp khác và sản phẩm cây trồng giả, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc. 

5. Cung cấp thông tin về giống cây trồng, phân bón sai lệch với thông tin đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc sai lệch với thông tin tự công bố.

6. Thực hiện trái phép dịch vụ khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm định ruộng giống, giám định, chứng nhận chất lượng giống cây trồng, sản phẩm cây trồng, phân bón.

7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm định ruộng giống, kiểm tra, giám định, chứng nhận chất lượng, hợp chuẩn, hợp quy về vật tư nông nghiệp và sản phẩm cây trồng. 

8. Xuất khẩu trái phép giống cây trồng thuộc Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu.

9. Canh tác gây hại cho cây trồng, vật nuôi và sức khoẻ con người; gây ô nhiễm môi trường; suy thoái và cạn kiệt tài nguyên đất, nước và đa dạng sinh học.

10. Khai thác, sử dụng trái phép tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước vào mục đích phi nông nghiệp.

(Trích Điều 9, Luật Trồng trọt)

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm