BQL các KCN NInh Bình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư

(PLVN) -Ban quản lý (BQL) các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Ninh Bình tích cực triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cho quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công.

Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công.

Năm 2021 là năm đầu tiên trong giai đoạn 2021- 2025 thực hiện mục tiêu “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số kinh tế số, xã hội số” của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025, BQL các KCN đã đưa 42 thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đăng tải công khai, kịp thời trên hệ thống dịch công quốc gia và cổng dịch cụ công tỉnh Ninh Bình trang thông tin điện tử của BQL các KCN, với 04 lĩnh vực Quản lý đầu tư, Môi trường, Quy hoạch - Xây dựng và Quản lý lao động. Số thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 37 TTHC chiếm 88% tổng số TTHC. Riêng TTHC mức độ 4 là 21 TTHC chiếm 50% tổng số TTHC.

 Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam.

Bên cạnh đó, BQL cũng từng bước ứng dụng thông tin trong các hoạt động thường xuyên để giúp cho công tác điều hành được nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Cụ thể trong lĩnh vực lao động, Ban đang thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua hai hình thức là qua bộ phận một cửa và qua internet. Trong quý 1 năm 2021, Ban đã tiếp nhận 50 hồ sơ trong đó đã giải quyết trước hạn và đúng hạn cho 47 hồ sơ, 3 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được cán bộ BQL các KCN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm, đúng pháp luật, hầu hết được các doanh nghiệp đánh giá mức độ rất hài lòng.

 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Mạnh Hiển, Phó Trưởng BQL các KCN tỉnh Ninh Bình chia sẻ: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ trong việc thực thi công vụ, đồng thời bồi dưỡng, giáo dục nhằm nâng cao trách nhiệm, đạo đức của cán bộ thực thi công vụ giải quyết thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư. Tiếp tục rà soát và đơn giản hóa, rút ngắn quy trình thủ tục để giải quyết các thủ tục đặc biệt là thủ tục cấp phép đầu tư cho các nhà đầu tư đến đầu tư kinh doanh trong các KCN tại tỉnh Ninh Bình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

 Ông Trần Mạnh Hiển, Phó Trưởng BQL các KCN tỉnh Ninh Bình.

BQL cũng luôn chủ động đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật như chế độ chính sách pháp luật đối với người lao động, các quy định về bảo vệ môi trường, hoạt động đầu tư, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thường xuyên nắm bắt những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Nhờ đó tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN vẫn tăng trưởng ổn định, doanh thu quý 1 năm 2021 đạt hơn 19000 tỉ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ, tạo việc làm ổn định cho gần 41 nghìn người lao động.

Trần Cư

Cùng chuyên mục
Đọc thêm