Thông tin mới nhất vụ 63 giáo viên bị 'bùng tiền' hỗ trợ đào tạo sau đại học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định thông tin 63 giáo viên không được cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học là không chính xác.

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, từ năm 2003, Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu ưu đãi, khuyến khích, trọng dụng nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Đối tượng được hưởng kinh phí từ quỹ ưu đãi của Thành phố cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn cũng như thực hiện đúng, đủ quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ. Quyết định cử đi đào tạo sau đại học của UBND Thành phố là căn cứ pháp lý để Quỹ ưu đãi và khuyến khích đào tạo tài năng thành phố Hà Nội chi trả kinh phí hỗ trợ.

Đối với 63 trường hợp là viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo chưa được UBND Thành phố quyết định cử đi học do đó không thuộc đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học từ nguồn Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội.

Hiện nay việc giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo được UBND Thành phố chỉ đạo rõ tại Văn bản số 1230/UBND-NC ngày 25/4/2024, cụ thể giao Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội: “tiếp tục chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được UBND Thành phố quyết định cử đi đào tạo, quyết định hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học”.

UBND TP Hà Nội cũng đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trình thành phố ban hành sau khi Luật Thủ đô sửa đổi có hiệu lực thi hành.

Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định, việc phản ánh “63 giáo viên Hà Nội tố bị bùng tiền hỗ trợ đào tạo học thạc sĩ” là không chính xác.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh thông tin 63 giáo viên thuộc nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội không được UBND TP Hà Nội cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định. Nhiều giáo viên bày tỏ băn khoăn, đề nghị làm rõ.

Liên quan đến việc này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin trên và có thông tin trả lời báo chí theo quy định. Đồng thời báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 12/6.

Đọc thêm