Thông tin tích cực trên mạng xã hội để phòng chống suy thoái, 'tự chuyển hóa'

(PLO) -Đó là đề xuất được nêu ra tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 25/12 tại TP Hồ Chí Minh.
 

Thông tin tích cực trên mạng xã hội để phòng chống suy thoái, 'tự chuyển hóa'

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, trong năm 2017  hệ thống tuyên giáo toàn quốc đã tham mưu các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đổi mới các khâu học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong từng lĩnh vực, từng địa bàn. Lãnh đạo chủ chốt cấp ủy đã nêu cao trách nhiệm trong thảo luận xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống chính trị, xã hội, với nhiều hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả.

Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và đất nước, bám sát thực tiễn cuộc sống, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức công tác. Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo sẽ khắc phục hiệu quả những hạn chế, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành Tuyên giáo và yêu cầu ngành cần tiếp tục bám sát thực tiễn cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; tránh nói rỗng, xa vời thực tế.

Theo ông Trần Quốc Vượng, đấu tranh trên lĩnh vực internet, mạng xã hội là cực kỳ khó khăn, phức tạp và lâu dài, bởi vậy ngành cần có những sáng kiến tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm chủ quyền không gian, an ninh mạng trên lãnh thổ Việt Nam; chủ động thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội để góp phần đắc lực vào công tác đấu tranh phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm