Thứ trưởng Phan Chí Hiếu bàn giao công tác cho Thứ trưởng Lê Tiến Châu

(PLO) - Chiều 2/8, tại Hà Nội diễn ra Lễ bàn giao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp và tổ chức, hoạt động của 5 trường Trung cấp Luật giữa đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và  đồng chí Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Hai Thứ trưởng bàn giao và nhận bàn giao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp và tổ chức, hoạt động của 5 trường Trung cấp Luật.

Hai Thứ trưởng bàn giao và nhận bàn giao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp và tổ chức, hoạt động của 5 trường Trung cấp Luật.

Tham dự buổi lễ bàn giao có các lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng Cục Thi hành án dân sự, đại diện văn phòng Bộ, Vụ tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan.

Hai Thứ trường tiến hành bàn giao và nhận bàn giao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp và tổ chức, hoạt động của 5 Trường Trung cấp Luật bao gồm các việc đã hoàn thành và các việc đang triển khai thực hiện.

Để góp phần đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu, trình Bộ trưởng ban hành một số đề án, văn bản liên quan.

Ngoài ra, Vụ tổ chức cán bộ đang khẩn trương xây dựng quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho công chức làm công tác hộ tịch triển khai Luật hộ tịch; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2016 -2020 triển khai Quyết định số 163/ QĐ – Ttg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu bàn giao công tác cho Thứ trưởng Lê Tiến Châu ảnh 1
Bàn giao công tác giữa Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Lê Tiến Châu

Về công tác đào tạo của 5 trường trung cấp Luật thuộc Bộ, tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức các Trường đã từng bước kiện toàn, ổn định và phát triển. Đến nay, các trường Trung cấp Luật đều có cơ cấu thống nhất gồm 3 khoa, 4 phòng và trung tâm, cụ thể bao gồm: Khoa đào tạo cơ bản, Khoa đào tạo nghiệp vụ, Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hóa, Phòng Đào tạo và công tác học sinh, sinh viên, Phòng tổ chức hành chính và thư viện, Phòng quản trị, Phòng tài chính – kế toán.

Ngoài ra, một số công việc trọng tâm triển khai đến hết năm 2016 là công tác về tổ chức cán bộ, về công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học và công tác về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và công tác tài chính – kế toán.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm