Gương sáng Pháp luật

Tiếp tục Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” năm 2023

(PLVN) - Tiếp theo thành công và ý nghĩa của Chương trình Bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng Pháp luật) năm 2021, năm nay, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát động Chương trình Bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật (lần 2) nhằm lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và các giá trị nhân văn.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trao cúp, giấy chứng nhận Chương trình “Gương sáng Pháp luật” lần thứ Nhất cho nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trao cúp, giấy chứng nhận Chương trình “Gương sáng Pháp luật” lần thứ Nhất cho nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên

Tôn vinh cá nhân tiêu biểu, lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật

Năm 2021, Bộ Tư pháp đã phê duyệt Đề án Bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng pháp luật). Thực hiện Đề án này, nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2021, Ban Tổ chức đã tiến hành lựa chọn, tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong cả nước (lần 1), là đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiếp theo thành công và ý nghĩa của Chương trình Bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật năm 2021, từ 19/5/2023, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát động Chương trình Bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật (lần 2). Việc bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật cũng là hoạt động nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc xây dựng những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong việc thực hiện pháp luật, lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (ngoài cùng, bên phải) và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh (ngoài cùng, bên trái) trao Danh hiệu Gương sáng Pháp luật cho các cá nhân tiêu biểu tại Lễ Vinh danh Gương sáng Pháp luật năm 2021Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (ngoài cùng, bên phải) và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh (ngoài cùng, bên trái) trao Danh hiệu Gương sáng Pháp luật cho các cá nhân tiêu biểu tại Lễ Vinh danh Gương sáng Pháp luật năm 2021

Nguyên tắc bình chọn công khai

Việc bình chọn căn cứ theo Quyết định số 341/QĐ-BTP, ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật”. Việc bình chọn được thực hiện khách quan, công khai dựa trên hồ sơ bình chọn và các tiêu chí bình chọn. Hội đồng bình chọn sẽ hiệp y lựa chọn trên cơ sở hồ sơ và danh hiệu các cá nhân được lựa chọn vào danh sách chung khảo.

Đối tượng bình chọn là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có thành tích và được cơ quan nơi công tác, cơ quan Nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực hoặc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp xét tặng danh hiệu, giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên về những nỗ lực, đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cá nhân cư trú tại Việt Nam có hành động, việc làm cụ thể mang tính tích cực nêu gương, đóng góp đối với quá trình xây dựng và tổ chức, thi hành pháp luật, đã được cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp tặng thưởng đối với thành tích đã đạt được, có ý nghĩa tích cực đối với việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Các cá nhân sống tại Việt Nam có hành động anh dũng, đức hy sinh trong việc bảo vệ pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cộng đồng, được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị Ban Tổ chức xét tặng và tôn vinh Gương sáng Pháp luật để ghi nhận lòng quả cảm, đức hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và thực hiện pháp luật; góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và các giá trị nhân văn tốt đẹp cao thượng trong xã hội.

Năm nay, tất cả các bài viết về các Gương sáng, điển hình trong công tác xây dựng và thực hiện pháp luật đã đăng tải trên Báo Pháp luật Việt Nam từ năm 2022 đến tháng 10/2023 sẽ được đưa vào Chương trình xét chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật lần 2.

Danh hiệu cao quý

Danh hiệu Gương sáng Pháp luật là sự ghi nhận của Ban Tổ chức, Hội đồng bình chọn Gương sáng Pháp luật đối với các cá nhân được bình chọn, đáp ứng các tiêu chí bình chọn quy định tại Quy chế Bình chọn. Danh hiệu Gương sáng Pháp luật được Bộ Tư pháp trao tặng các cá nhân được bình chọn nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2021, Ban Tổ chức đã tiến hành lựa chọn, tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng và thực hiện pháp luật trong cả nước

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2021, Ban Tổ chức đã tiến hành lựa chọn, tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng và thực hiện pháp luật trong cả nước

Hội đồng bình chọn là tập thể gồm các cá nhân có uy tín, đại diện cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp do Ban Tổ chức thành lập để thực hiện việc bình chọn danh hiệu Gương sáng Tư pháp. Số lượng thành viên Hội đồng bình chọn từ 9 đến 11 người. Hội đồng bình chọn hoạt động theo Quy chế bình chọn. Khi bình chọn, Hội đồng bình chọn hoạt động theo phương thức chấm điểm và bỏ phiếu. Hội đồng bình chọn thực hiện việc bình chọn, đánh giá khách quan, trung thực trên cơ sở hồ sơ bình chọn do Tổ Thư ký chuẩn bị. Thành viên của Hội đồng bình chọn ký xác nhận trên các phiếu chấm điểm và ký vào các biên bản chung của cuộc bỏ phiếu kín và chung kết các cuộc bình chọn.

Căn cứ kết quả bình chọn của Hội đồng bình chọn, Ban Tổ chức sẽ tiến hành công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được nhận danh hiệu và giải thưởng. Danh sách các cá nhân đạt giải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và được trao danh hiệu trong buổi lễ trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành và địa phương.

Đọc thêm