Tiếp tục đảm bảo nguồn lực tài chính cho Bộ, ngành Tư pháp

(PLVN) - Chiều 22/5, Cục Kế hoạch – Tài chính đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Đỗ Xuân Lân. 

Báo cáo tại Đại hội, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Huy Hùng cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2020, mặc dù đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, nhưng Chi bộ Cục đã phát huy được tinh thần đoàn kết, phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc.

Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, từ công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hàng năm Chi bộ đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Bộ tặng Giấy khen.

Tiếp tục đảm bảo nguồn lực tài chính cho Bộ, ngành Tư pháp ảnh 1
 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Chẳng hạn như, việc phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn đơn giản, chưa sáng tạo; Lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm. Một số đảng viên còn chưa thực sự tích sự, chủ động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, chưa tích cực tham gia xây dựng đảng…

Tiếp tục đảm bảo nguồn lực tài chính cho Bộ, ngành Tư pháp ảnh 2
 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đánh giá cao quá trình tổ chức, chuẩn bị tổ chức Đại hội của Chi bộ Cục. Đồng thời khẳng định Cục Kế hoạch – Tài chính là một trong những đơn vị có vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng đối với công tác, hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích được ghi nhận, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành. 

Trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng đề nghị Chi bộ Cục tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ; xây dựng Chương trình hành động, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị. 

Trong đó trọng tâm là làm tốt công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ, ngành thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, công tác quản lý ngân sách – tài sản Nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và công tác kế hoạch, thống kê của Bộ, ngành Tư pháp; đảm bảo nguồn lực tài chính cho Bộ, ngành nói chung và cho các đơn vị thuộc Bộ nói riêng. Thứ trưởng cũng đề nghị Đại hội lựa chọn ra các đồng chí xứng đáng, tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới để đủ sức, đủ tầm lãnh đạo lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác của Chi bộ; phối hợp với Văn phòng Đảng – Đoàn thể chuẩn bị, hoàn tất hồ sơ trình Đảng ủy Bộ chuẩn y kết quả Đại hội. 

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu không được xem nhẹ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và cần phát huy vai trò của các tổ chức này trong xây dựng khối đoàn kết, tạo điều kiện cho đoàn thanh niên, công đoàn tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Tiếp tục đảm bảo nguồn lực tài chính cho Bộ, ngành Tư pháp ảnh 3
 

Kết thúc, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí: đồng chí Phan Anh Tuấn, Cục trưởng, Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Cục trưởng, Phó Bí thư và 5 Chi ủy viên, gồm đồng chí Lê Thị Khánh Chi, đồng chí Trần Thị Kim Phú, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, đồng chí Lê Tiến Cường, đồng chí Phạm Văn Lâm.

Đại hội cũng bầu ra đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 7 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm