Tiếp tục đổi mới toàn diện tư duy giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT lưu ý một số nội dung nhằmsớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đổi mới toàn diện tư duy giáo dục.

Tiếp tục đổi mới toàn diện tư duy giáo dục

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương đã được ngành giáo dục tích cực triển khai và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Hệ thống giáo dục và đào tạo từ mầm non đến đại học ngày càng được hoàn chỉnh. Đến nay, Việt Nam đã có 4 trường đại học trong tốp 1.000 trường hàng đầu thế giới, 11 trường đại học trong tốp 650 trường hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và kết quả tích cực nêu trên, ngành giáo dục còn nhiều tồn tại, hạn chế. 

Nhằm sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT lưu ý một số nội dung: Trước hết, Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ GD&ĐT cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục đổi mới toàn diện tư duy giáo dục, phát huy trước hết tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực cùng ngành giáo dục vươn lên mạnh mẽ. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà tập thể lãnh đạo Bộ cần dành thời gian nhiều hơn, trong đó lưu ý đồng chí Bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách và chỉ đạo lĩnh vực này. Đặc biệt, tư tưởng chỉ đạo GD&ĐT là phải lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, giáo viên là động lực; đổi mới mạnh mẽ tư duy từ trang bị kiến thức sang trang bị năng lực, phẩm chất toàn diện cho học sinh…

Bên cạnh việc chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch... Bộ cần chủ động thiết kế, xây dựng và ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình phù hợp làm cơ sở để tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho địa phương và đơn vị, đi đôi với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm; tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, các trường hợp nhũng nhiễu, quan liêu ở ngay trong cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục. Những vấn đề mà xã hội quan tâm, bức xúc cần được Bộ quan tâm đúng mức và giải quyết kịp thời.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm