Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp hiệu quả giữa Nhật Bản và Việt Nam

(PLVN) -Ngày 05/2, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp xã giao Giáo sư Aikyo Masanori và đoàn công tác của Đại học Nagoya.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp xã giao Giáo sư Aikyo Masanori.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp xã giao Giáo sư Aikyo Masanori.

Vui mừng gặp lại Ngài Giáo sư Aikyo, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước được tăng cường và mở rộng theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Giáo sư Aikyo Masanori.

Giáo sư Aikyo Masanori.

Bộ trưởng nhận định, sự hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản trong lĩnh vực hợp tác pháp luật và tư pháp đã góp phần tích cực vào quá trình cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam cũng như trong việc đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp của Việt Nam, đặc biệt là trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng cũng chia sẻ thông tin về việc Việt Nam đang đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, một trong những mục tiêu trọng tâm là chú trọng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Cụ thể là: “Phát triển nguồn nhân lực pháp luật, hiện đại hóa phương thức, phương tiện xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật. Củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Phát triển khoa học pháp lý, nâng cao chất lượng các cơ sở nghiên cứu và đào tạo pháp luật. Có cơ chế thích hợp bảo đảm và tăng cường nguồn lực đầu tư, đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng hiệu quả kinh phí xây dựng và thi hành pháp luật”.

Bộ trưởng Lê Thành Long tin tưởng rằng, với sự quan tâm và tình cảm đặc biệt mà Giáo sư Aikyo Masanori dành cho Việt Nam nói chung và cho Bộ, Ngành Tư pháp nói riêng, cùng với những kinh nghiệm quý báu, nhiệt huyết và tầm ảnh hưởng của mình, Giáo sư sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác đào tạo về luật giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ sở đào tạo của Nhật Bản nói riêng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực pháp luật của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Bộ trưởng Lê Thành Long chụp ảnh lưu niệm cùng Giáo sư Aikyo Masanori và đoàn công tác của Đại học Nagoya.

Bộ trưởng Lê Thành Long chụp ảnh lưu niệm cùng Giáo sư Aikyo Masanori và đoàn công tác của Đại học Nagoya.

Cảm ơn sự tiếp đón của Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Lê Thành Long, Giáo sư Aikyo khẳng định, để có được mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp như vậy giữa hai nước là nhờ có sự hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Ông mong muốn Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp tục dành tình cảm và sự quan tâm vun đắp cho quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp hiệu quả giữa Nhật Bản và Việt Nam, góp phần tích cực đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Đọc thêm