Tin vui với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa thông báo đã chính thức ra mắt một quỹ tín thác mới nhằm hỗ trợ các cải cách kinh tế và tài chính của Ukraine trong 5 năm tới, với mục tiêu huy động 65 triệu USD từ các nước tài trợ vào quỹ này.
Quỹ Phát triển năng lực Ukraine do IMF quản lý và điều hành.
Quỹ Phát triển năng lực Ukraine do IMF quản lý và điều hành.

Theo Reuters, Quỹ Phát triển năng lực Ukraine đã được ra mắt tại Kiev, Ukraine với nguồn vốn ban đầu là 16,5 triệu USD do Hà Lan, Slovakia, Latvia, Nhật Bản và Litva đóng góp.

IMF cho biết, kế hoạch hoạt động ban đầu của Quỹ Phát triển năng lực Ukraine là huy động 27,5 triệu để hỗ trợ các lĩnh vực cốt lõi trong chương trình cải cách của Ukraine.

Các lĩnh vực then chốt nói trên gồm có cải cách tài khóa, bao gồm huy động vốn, quản lý tài chính công và chính sách chi tiêu; chính sách tiền tệ; các chính sách tài chính; chính sách chống tham nhũng; tổng hợp và phổ biến dữ liệu; đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ kinh tế vĩ mô.