Tổ chức các phong trào thi đua là yêu cầu rất cần thiết

(PLVN) -Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, do vậy, theo Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam Hầu A Lềnh, việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua là yêu cầu rất cần thiết, qua đó góp phần vận động các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp.
Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp.

Sáng  nay (14/2), tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức họp triển khai công tác phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua giữa Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam với các tổ chức đoàn thể.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đồng chủ trì buổi làm việc. 

Đánh giá về kết quả phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, ông Hầu A Lềnh cho rằng công tác phối hợp đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động và phát huy sáng kiến, khơi dậy sự tích cực, chủ động của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng đất nước.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với các tổ chức đoàn thể, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên không ngừng được nâng cao về chất lượng, tăng về số lượng và phù hợp với nhiều đối tượng, khắc phục được điểm hạn chế cơ bản như tình trạng hành chính hóa trong công tác. 

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, tình trạng chồng chéo về các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã được khắc phục cơ bản. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nên tổng kết để rút kinh nghiệm về những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được để từ đó thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được nhưng có lúc, có nơi còn chồng chéo về đối tượng, về nội dung; chất lượng chưa được đồng đều, chưa xác định được trọng tâm trọng điểm nên cần có sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, do vậy, theo ông Hầu A Lềnh, việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua là yêu cầu rất cần thiết, qua đó góp phần vận động các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. 

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất cho rằng để nâng cao kết quả triển khai công tác phối hợp thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa để phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả các mặt công tác đã đề ra.

 Các chương trình hành động của Mặt trận cần được triển khai theo hướng ngày càng thiết thực, gắn với lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các tổ chức thành viên ở Trung ương cần thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, làm cơ sở đánh giá chuyên môn hằng năm của tổ chức.

Báo cáo tóm tắt kết quả năm 2019 và thông qua chương trình năm 2020, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, năm 2019, các tổ chức chính trị - xã hội đã tham gia tích cực vào công tác Mặt trận, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phối hợp triển khai khá hiệu quả, qua đó thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của đất nước. 

Các hoạt động chăm lo cho người nghèo được đẩy mạnh phối hợp từ Trung ương đến cơ sở với nhiều chương trình thiết thực, thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Chương trình truyền hình và phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 đã được tổ chức thành công. Ngay sau khi kết thúc chương trình, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương đã triển khai việc hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên các hộ nghèo ở vùng thiên tai, bão lũ.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức sôi động trên địa bàn cả nước với nhiều hoạt động thiết thực. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” cũng được phát động, triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước...

Đọc thêm