Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

(PLVN) - Ngày 28/4, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Lê Thành Long, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Chi bộ hiện có 23 đảng viên chính thức và 3 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã giữ vững được truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ và đơn vị, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của Chi bộ. 

Chi bộ đã triển khai toàn diện và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của Bộ, ngành.

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ảnh 1
 

Công tác giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị và việc nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên được tăng cường một bước; việc sinh hoạt chuyên đề có sự đổi mới về cách thức tổ chức, từng bước đi vào chiều sâu, thực chất. Việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nề nếp, thiết thực và hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, đảng viên, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục được duy trì, đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như việc phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn chưa đa dạng về hình thức thực hiện; lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chưa bảo đảm tiến độ; sinh hoạt chuyên đề chưa thường xuyên... Từ đó, Chi bộ đã phân tích các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ảnh 2
 

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư pháp chỉ rõ nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đảng của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Theo đó, trong bối cảnh Chính phủ thực hiện quyết liệt chủ trương tinh giản biên chế mà lượng công việc của Bộ, ngành Tư pháp ngày càng nhiều, tính chất ngày càng phức tạp nên Vụ đã phải nỗ lực cố gắng để vừa hoàn thành tốt các nhiệm kỳ vừa giữ vững tinh thần đoàn kết. Tuy nhiên, công tác Đảng của Chi bộ cũng có nhiều thuận lợi khi có sự tham gia sinh hoạt của đồng chí Bộ trưởng Lê Thành Long, Bí thư Ban cán sự đảng và đồng chí Nguyễn Quang Thái, Uỷ viên Ban cán sự Đảng.

Đặc biệt, nhờ sự lãnh đạo toàn diện các mặt công tác cùng sự nỗ lực, cố gắng của các Đảng viên, công tác của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua đã đạt nhiều kết quả tích cực như: làm tốt công tác tham mưu về tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy của Bộ, ngành Tư pháp; thể chế trong công tác tổ chức cán bộ được hoàn thiện, quy định đầy đủ, đảm bảo công khai, minh bạch. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên được thực hiện tốt; công tác lãnh đạo quản lý cán bộ, phát triển Đảng viên, kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc; công tác phối hợp với Văn phòng Đảng-Đoàn thể để phổ biến, triển khai các văn bản của Đảng uỷ cấp trên được thực hiện kịp thời, hiệu quả...

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Chi bộ cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về một số cấp bách xây dựng Đảng hiện nay gắn với thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đại đức và phong cách Hồ Chí Minh và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. 

Cấp uỷ nhiệm kỳ mới cần phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ để hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn của đơn vị, nâng cao chất lượng tham mưu trong kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức Tư pháp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cùng với đó, cần tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác nhân sự phục vụ tổ chức đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp, đại hội Đảng toàn quốc.

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ảnh 3
 

Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 đồng chí: Đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng, Bí thư; đồng chí Bùi Thị Thuỷ, Trưởng phòng, Phó Bí thư và 3 đồng chí Chi uỷ viên.

Nhân dịp này, ngoài 2 đại biểu đương nhiên dự đại hội đảng bộ cấp trên là Bộ trưởng Lê Thành Long và Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà, Đại hội đã bầu ra các đồng chí Bùi Thị Nguyệt Ánh, Vũ Kim Dung, Phan Xuân Huấn tham dự đại hội đảng bộ cấp trên và một đại biểu dự khuyết là đồng chí Trần Thị Hải. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm