Tổng cục THADS sẽ từ chối tiếp công dân trong tình trạng say do dùng chất kích thích

(PLVN) -Tổng cục trưởng Tổng cục THADS vừa ban hành Quy chế tiếp công dân tại Tổng cục THADS nhằm lắng nghe, giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS; xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Quy chế tiếp dân cũng nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tổng cục THADS; địa điểm tiếp, lịch tiếp; tiêu chuẩn của người tiếp công dân; trang phục, thái độ của người tiếp công dân. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo Tổng cục THADS, người tiếp công dân, quan hệ phối hợp trong việc tiếp công dân; quy trình tiếp công dân…

Quy chế cũng quy định người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân đến địa điểm tiếp công dân, trong các trường hợp: người trong tình trạng say do dùng chất kích thích; người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình; người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân; Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài; Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm