TP Hồ Chí Minh: Sẵn sàng kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia

(PLVN) - Đến cuối tháng 11/2019, TP HCM đã chính thức kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia (CDVCQG) để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp… 

Trang điện tử Cổng dịch vụ công Quốc gia

Trang điện tử Cổng dịch vụ công Quốc gia

Nhiều quy trình được hoàn thiện

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, trước đó, để triển khai hoạt động này, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Văn phòng Ủy ban chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng cổng dịch vụ công thành phố, hệ thống một cửa điện tử và hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đến nay, cổng dịch vụ công thành phố đã được xây dựng và vận hành thử nghiệm có hiệu quả, ổn định tại một số đơn vị quận huyện, phường xã; sẵn sàng kết nối với CDVCQG tại trang https://dichvucong.gov.vn.

Quá trình đó, các đơn vị đã chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố trong cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; rà soát, ban hành quy trình nội bộ.

Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và Tổng cục Giao thông đường bộ trong triển khai các giải pháp để tích hợp, kết nối 3 dịch vụ công của thành phố với CDVCQG; xây dựng giải pháp đồng bộ các dữ liệu với nhau tạo sự thuận tiện cho người dân khi sử dụng dịch vụ trên CDVCQG cũng như trên cổng dịch vụ công TP HCM.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng cho hay, đến nay, Chủ tịch UBND thành phố ban hành 104 quyết định về thủ tục hành chính (TTHC), công bố 1.797 quy trình thủ tục, trong đó cấp tỉnh 1.480 thủ tục, cấp huyện 202 thủ tục, cấp xã 115 thủ tục. Thành phố đã thực hiện việc cập nhật dữ liệu TTHC vào cơ sở dữ liệu trên CDVCQG 1.356 thủ tục…

Số lượng quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt là 252 quy trình; số lượng quy trình nội bộ đang trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét phê duyệt là 32 quy trình và đang hoàn thiện 228 quy trình.

Cung cấp 7 dịch vụ công trực tuyến

Cụ thể, TP HCM đã hoàn thành tích hợp cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến đưa vào vận hành giai đoạn 1 (tháng 11/2019). Trong đó, 2 dịch vụ công (Thông báo hoạt động khuyến mại và Liên thông nhóm thủ tục: đãng ký hộ kinh doanh - đăng ký thuế) thực hiện kết nối đúng phương án, thực hiện kết nối cổng dịch vụ công thành phố - qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP) với CDVCQG.

Đối với dịch vụ công Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tạm thời xử lý theo hướng kết nối trực tiếp với trang cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông Vận tải. Do vậy, hiện nay chỉ dừng lại ở mức độ kết nối CDVCQG dẫn vào trang cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải để người dân đăng ký.

Theo lãnh đạo TP HCM, dự kiến trong tháng 12/2019, thành phố sẽ hoàn thiện và trình phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử của 4 dịch vụ công trực tuyến trong giai đoạn 2, gồm: Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng ký khai sinh; Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Thủ tục liên thông đãng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú. Ngoài ra, trong tháng 2/2020 sẽ tích hợp 4 thủ tục với CDVCQG.

Trong quá trình thực hiện việc kết nối này, lãnh đạo TP HCM cũng nhận thấy có nhiều vướng mắc. Theo đó, TP HCM kiến nghị, thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp hiện chưa đáp ứng được nhu cầu (ở mức độ 3, 4) nên cần sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục cấp giấy phép lái xe (và các thủ tục liên quan) để đáp ứng yêu cầu về thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội, Bộ Công an, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể giải pháp kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết nối liên thông cấp mã số định danh, mã số thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú với nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm đăng ký thường trú; mã số thuế đối với nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế.

Cuối cùng, Văn phòng Chính phủ giao đơn vị công nghệ thông tin VNPT làm đầu mối xây dựng CDVCQG khẩn trương hoàn chỉnh các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cung cấp cho thành phố để thực hiện kết nối đối với Bộ câu hỏi và hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp...

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, xây dựng CDVCQG là việc quan trọng, là nhiệm vụ lớn để tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Theo đó, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC là sự thành công trong cung cấp dịch vụ công (DVC) của Chính phủ, đúng theo phương châm Chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm...

Lợi ích của CDVCQG là giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC, DVC thông qua việc cắt giảm các thủ tục, trình tự kiểm tra, xác nhận đối với các thông tin được truy xuất từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm; cho phép giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện DVC trực tuyến được tái sử dụng khi thực hiện DVC trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết TTHC được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống; việc cung cấp DVC không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm