Trẻ 5 tuổi được miễn học phí từ 1/9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ tháng 9/2024, trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí khi học tại trường mầm non công lập.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024-2025.

Đối với học phí, Bộ yêu cầu thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí. Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định, trong đó quy định, từ năm học 2024 - 2025 đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí (được hưởng từ ngày 1/9/2024).

Đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng Giáo dục và Đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.

Đối với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, theo Luật Giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024) quy định sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá tối đa. Hiện nay, Bộ Giáo dục đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Từ nay đến thời điểm trước ngày 1/7, việc quản lý giá sách giáo khoa tiếp tục thực hiện theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch.