Triển khai đề án số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức cuộc họp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả trong tham mưu xây dựng các đề án, nội dung thuộc lĩnh vực quản lý được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024, lĩnh vực du lịch cần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Trong đó cần nghiên cứu bổ sung các giải pháp về lĩnh vực đất đai, hạ tầng, yếu tố con người, thu hút đầu tư… sớm triển khai đề án số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các cơ sở dữ liệu khác của tỉnh.

Trong lĩnh vực văn hóa, Sở cần nâng cao hiệu quả quản lý đối với cơ sở di tích tâm linh, nhất là đối với các di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngoài thực hiện quản lý theo các quy định hiện hành, ngành Văn hóa nghiên cứu thực hiện phân cấp quản lý và thiết chế văn hóa nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Khảo sát, đánh giá hoạt động các nhà văn hóa xã, phường, thị trấn và các thôn, tổ dân phố, từ đó tham mưu thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng lưu ý: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có báo cáo cụ thể về các bước tiếp theo trong việc trình UNESCO hồ sơ Nghệ thuật Chèo; xây dựng hồ sơ khoa học vinh danh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn để UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan nhằm bảo đảm tiến độ đã đề ra…

Trong lĩnh vực thể thao, cần nghiên cứu cơ chế chính sách thu hút tài năng, lựa chọn một số môn thể thao thành tích cao thế mạnh, có kế hoạch đào tạo lâu dài, bảo đảm điều kiện về kinh phí để giữ chân và khuyến khích vận động viên tài năng…

Đọc thêm