Bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng Đảng

(PLVN) - Ngày 7/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng Đảng dành cho chức danh Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp tỉnh và tương đương (năm 2020).

Toàn cảnh Lễ khai giảng.

Toàn cảnh Lễ khai giảng.

Lớp gồm 64 học viên, học tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 7 -13/12/2020. Các học viên sẽ được học 11 chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung nổi bật như: Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng công cuộc đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng hiện nay; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; một số vấn đề mới về chính sách cán bộ trong tình hình hiện nay; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới…

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng, các học viên sẽ hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng, thu được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác thực tiễn của mình.

Việc tổ chức các lớp học này là trách nhiệm, nhưng cũng là cơ hội để các học viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, thiết thực phục vụ cho công tác thực tiễn tại địa phương, đơn vị. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm