Chủ tịch Quốc hội: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự

(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự.

Sáng 29/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V (2020-2025).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong 5 năm qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các địa phương, đơn vị về tham dự Đại hội thi đua yêu nước và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Nguyên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Thái Nguyên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với những nội dung, luận điểm cơ bản: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; Đừng hiểu rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hằng ngày. Thật ra, công việc hằng ngày chính là nền tảng thi đua.

Cùng với đó, Thái Nguyên cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cần phải chú ý gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng; cần kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự. Chú trọng việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng công nhân, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định nghiêm túc tiếp thu những định hướng mà Chủ tịch Quốc hội nêu ra. Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chung sức lãnh đạo xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm không chỉ của vùng núi phía Bắc, mà còn của vùng Thủ đô.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Thái Nguyên vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. 

Năm 2016 tỉnh Thái Nguyên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2018 được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” trong phong trào thi đua của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc, cùng với 63 tập thể, 368 cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp nhà nước. 

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 4 tập thể, 15 cá nhân; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm