Mặt trận góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

(PLVN) - Nội dung trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW  MTTQ) Việt Nam lần thứ 3, Khóa IX, diễn ra ngày 22/12.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các dự thảo báo cáo trình Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận trong năm 2021, đồng thời mong muốn các cấp Mặt trận ở các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc lắng nghe ý kiến, nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó khẳng định vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp sức vào công cuộc phát triển đất nước, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, trong năm 2020, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử... MTTQ cấp xã và khu dân cư đã phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”.

Bên cạnh hoạt động giám sát thường xuyên, Mặt trận đã tổ chức giám sát đột xuất công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch, kịp thời phát hiện những bất cập ở cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách này.

“Có thể thấy rằng, năm 2020, Mặt trận các cấp đã có bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chủ động, sáng tạo hơn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao; hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, đạt nhiều kết quả quan trọng. Thành tích của công tác Mặt trận các cấp năm qua đã góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”- ông Trần Quốc Vượng nói.

Nhấn mạnh thời gian tới tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến khó lường, Thường trực Ban Bí thư mong muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị MTTQ cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị MTTQ tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tích cực, chủ động hơn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp nhân dân nhận thức và thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân; tổ chức các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ngày mai sẽ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày mai sẽ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(PLVN) - Bộ Công an cho biết, dự kiến chiều 25/2, tại Hà Nội, Bộ Công an sẽ tổ chức Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ “hồ sơ giấy” sang “hồ sơ điện tử”.
Đọc thêm