Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tháng 10/2018

(PLO) - Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10/2018 đánh giá, thời gian qua Thường vụ Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, chặt chẽ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị

Trong đó đã chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện giai đoạn 2 và diễn tập theo đúng kế hoạch; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội; chuẩn bị để Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiến hành các hoạt động đối ngoại đạt kết quả tốt.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững... Công tác huấn luyện luôn được đảm bảo tốt cho các đối tượng, đúng chương trình, kế hoạch; diễn tập chỉ huy-cơ quan, dự bị động viên có bắn đạn thật bảo đảm an toàn... 

Về nhiệm vụ tháng 10 và thời gian tiếp theo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân thực hiện tốt 8 nhiệm vụ chính.

Trong đó cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất và xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; bổ sung nội dung, tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực; tiếp tục chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW cấp Bộ Quốc phòng và Hội thi trung, lữ đoàn trưởng, Chính ủy trung, lữ đoàn bộ binh, bộ binh cơ giới, hải quân đánh bộ toàn quân năm 2018 và khảo sát xây dựng mô hình nhà trường thông minh…; duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống; xây dựng đề cương tổng quát Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu và chuẩn bị “Diễn tập cứu trợ thảm họa, dịch bệnh” trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5…

Về nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời thông tin tình hình, định hướng tư tưởng, dự luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là về những nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; thực hiện nghiêm túc các chế độ quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật an toàn; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội, ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác như: Đối ngoại quốc phòng, hậu cần, công nghiệp quốc phòng; công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế và cải cách hành chính…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm