Trung ương sẽ xem xét quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước

(PLO) - Ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng cho biết, Ban Chấp hành TƯ sẽ xem xét quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo quy định của Đảng.

Ông Lê Quang Vĩnh - Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng tại cuộc họp báo.

Ông Lê Quang Vĩnh - Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng tại cuộc họp báo.

Sáng nay, 28/9, Văn phòng TƯ Đảng và Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức họp báo Thông tin về Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII. 

Chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng

Ông Bùi Trường Giang – Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ khẳng định, đây là hoạt động nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch trong Đảng và nhân dân về các Hội nghị của Ban Chấp hành TƯ Đảng. 

BCH TƯ sẽ xem xét quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước

Liên quan đến chức danh Chủ tịch nước sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, ông Lê Quang Vĩnh - Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng cho biết, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước theo Hiến pháp vẫn được thực hiện liên tục, bình thường với việc Bộ Chính trị phân công đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, thực hiện quyền Chủ tịch nước (theo thông báo ngày 23/9/2018 của UBTVQH về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước). Sự phân công này trên cơ sở quy định của Hiến pháp và các quy định của Đảng.

"Việc TƯ giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước để Quốc hội bầu là việc hết sức hệ trọng của quốc gia và của Đảng. Cho nên, cần thực hiện hết sức chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng quy định của Đảng. BCH TƯ sẽ xem xét quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo quy định của Đảng" - Ông Lê Quang Vĩnh cho biết

Hội nghị TƯ 8 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2-6/10, gồm 223 đại biểu (có 196 Ủy viên TƯ).

Tại Hội nghị, theo chương trình nghị sự, dự kiến TƯ sẽ kết luận và ban hành Nghị quyết về tình hình phát triển KT- XH năm 2018, kế hoạch phát triển KT- XH và dự toán ngân sách năm 2019, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Đặc biệt, tại Hội nghị này, BCH TƯ cũng xem xét quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hànhTƯ, thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng XIII, xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung quan trọng khác.

Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

Ông Vũ Thanh Sơn – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức TƯ) cho biết, liên quan đến quy định nêu gương được chuẩn bị từ đầu năm, đến nay cơ bản đã hoàn thành sau khi tham vấn, xin ý kiến để chỉnh lý dự thảo trước khi trình TƯ.

Theo tinh thần chỉ đạo, quy định này được là thiết kế nhấn mạnh đến các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ. Trong đó có quy định chung cho cán bộ, Đảng viên là: Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Quy định trách nhiệm nêu gương của từng Ủy viên được xây dựng theo nguyên lý: “có xây có chống, xây trước chống sau”. Theo đó, các Ủy viên phải gương mẫu thực hiện 9 điểm liên quan đến mối quan hệ với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, chức trách, nhiệm vụ, gia đình…

Liên quan đến quy định “chống” để thực hiện trách nhiệm nêu gương, được xây dựng theo nguyên lý “từng đ/c Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ phải nghiêm khắc với bản thân (không nên làm, không được làm) và kiên quyết chống.

“Song song với quy định mới này, Quy định 101/QĐ-TW của Ban Bí thư TƯ năm 2012 (quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp) và Quy định 105/QĐ-TW của Ban Chấp hành TƯ năm 2017 (về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử) vẫn phát huy tác dụng và được thực hiện” – ông Vũ Thanh Sơn nhấn mạnh.

Trước băn khoăn về chế tài để đảm bảo hiệu quả thực hiện quy định, ông Sơn cho biết, chế tài trong quy định mới này “mang tính gắn với công tác kiểm điểm cá nhân và thi đua hàng năm". “Còn nếu các đồng chí Ủy viên vi phạm các quy định thì đã có các chế tài tương ứng trong các văn bản quy phạm pháp luật” – ông Sơn nói.

Trả lời câu hỏi về xử lý trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên trong vụ AVG, ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng cho biết, chương trình nghị sự của Hội nghị TƯ 8 sẽ đưa ra vấn đề trách nhiệm của những người có liên quan trong vụ AVG để TƯ xem xét cho ý kiến, quyết định.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm