Xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong thời kỳ công nghiệp 4.0

(PLO) -Hôm qua (3/8), Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Vũ Tiến đã đồng chủ trì Tọa đàm “Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hình minh họa

Hình minh họa

Tọa đàm được các đại biểu tham dự đánh giá là có ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay và đặc biệt là đối với công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật.

Phát biểu khai mạc và định hướng nội dung tọa đàm, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy nhấn mạnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Cuộc Cách mạng này tác động trực tiếp tới nhiều lĩnh vực, mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, trong đó có lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật.

Đồng chí Hồ Quang Huy khẳng định, đoàn viên thanh niên là nhân tố quan trọng và cần phải đi đầu trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra thách thức không chỉ với các bạn trẻ mà còn đối với cả cộng đồng doanh nghiệp, người làm công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách.

Do đó, cần phải có cái nhìn toàn diện, bao quát hơn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Đồng chí Hồ Quang Huy mong muốn thông qua tọa đàm này, các đoàn viên thanh niên sẽ hiểu rõ các khía cạnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của cuộc cách mạng này với quá trình xây dựng, hoàn thiện, thực thi pháp luật từ đó có sự tham mưu hoạch định chính sách sát thực tế, đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Còn Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Vũ Tiến mong muốn và tin tưởng rằng Tọa đàm hôm nay sẽ giúp các đoàn viên thanh niên nhận diện rõ hơn, sâu sắc hơn về Cách mạng công nghiệp 4.0 để điều chỉnh nhận thức và hành động phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Đồng chí cũng mong rằng Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để tiếp tục đồng hành và triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với hoạt động chuyên môn cũng như với các hoạt động thực tiễn khác trong cuộc sống.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu của hai Bộ đã cùng nghe và trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về các nội dung như tổng quan về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; hoạt động khởi nghiệp và các yếu tố cấu thành gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và nhận diện các rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp.

Tiếp đó, Tọa đàm đã tập trung nghiên cứu các vấn đề chính sách, pháp luật cần xây dựng và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, trong bối cảnh này, pháp luật cần tuân thủ các nguyên lý nền tảng của pháp luật hiện đại, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng 4.0 cho phát triển chung và của từng cá nhân và không để ai là nạn nhân của 4.0.

Cụ thể, cần hoàn thiện pháp luật về lao động, an sinh xã hội, bảo vệ người tiêu dùng; thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu 4.0, đảm bảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đặc biệt, Nhà nước cần ứng dụng công nghệ 4.0 vào xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước, tăng cường khả năng tương tác với người dân cũng như duy trì trật tự và bình đẳng trong kinh doanh…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm