Trường Dự bị Đại học TP HCM đổi mới công tác tuyển sinh theo hướng trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Trường Dự bị Đại học TP HCM đề ra trong năm học 2024 -2025 để nâng cao chất lượng đào tạo.
Trường Dự bị Đại học TP HCM đổi mới công tác tuyển sinh theo hướng trực tuyến

Năm học 2023, Trường Dự bị Đại học TP HCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm học 2024, nhà trường đề ra nhiều giải pháp, trong đó có 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất về công tác tuyển sinh và tổ chức giảng dạy, theo Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học TP HCM Lê Hữu Thức, năm học 2024, nhà trường sẽ tiếp tục đa dạng hóa các nguồn đào tạo. Tăng cường mở rộng quy mô hệ lưu học sinh, giữ ổn định quy mô đào tạo hệ dự bị đại học dân tộc và các hệ khác. Trong đó sẽ chú trọng đổi mới công tác tư vấn tuyển sinh theo hướng online nhiều hơn. Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý hệ dự bị đại học dân tộc, cử tuyển, xét tuyển thẳng 30a theo hướng phát triển năng lực, giúp học sinh có đủ kiến thức để vào học đại học và có thể thi lại kỳ thi THPT với kết quả tốt hơn.

Ngoài ra, nhà trường còn trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản, kỹ năng sống qua các hoạt động đoàn thể, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động tại KTX; Tăng cường dạy ngoại ngữ cho học sinh, thực hiện tốt kế hoạch đề án ngoại ngữ Quốc gia.

Đối với lưu học sinh, nhà trường sẽ cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường đội ngũ giáo viên, tạo môi trường giao lưu tiếng Việt để học sinh có cơ hội học hỏi thêm, từ đó thu hút nhiều thêm nhiều học sinh.

Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ học sinh yếu kém; Đổi mới giáo dục hướng nghiệp và phân bổ vào các Trường Đại học, Cao đẳng theo đúng nguyện vọng học sinh và nhu cầu xã hội; Ban hành và triển khai khoa học chuyển đổi số, qua đó hỗ trợ dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Dự bị Đại học TP HCM.

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Dự bị Đại học TP HCM.

Thứ hai về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ và nghiên cứu khoa học, ông Lê Hữu Thức cho biết, Trường Dự bị Đại học TP HCM sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và viên chức đạt chuẩn. Đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

"Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên sẽ được tổ chức ngay tại trường, thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn 1 lần/tháng và qua trao đổi, tự học. Trong đó, trọng tâm là bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên ngoại ngữ cũng như bồi dưỡng ngoại ngữ cho các giáo viên khác nhằm đáp ứng kịp thời hội nhập quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp tục cải tiến, nâng cao các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao trình độ của giáo viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đưa vào giảng dạy", ông Thức thông tin.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nữ tại Trường Dự bị Đại học TP HCM.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nữ tại Trường Dự bị Đại học TP HCM.

Thứ ba về công tác quản lý, tổ chức cán bộ, năm học 2024, nhà trường sẽ tiếp tục việc kiện toàn bộ máy nhân sự để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Đẩy mạnh ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm và công nghệ thông tin trong quản lý và phục vụ. Tiếp tục thực hiện việc tự kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục của trường. Tăng cường công tác quản lý học sinh, công tác an ninh trật tự trong KTX và khuôn viên trường. Quản lý ra vào bằng thiết bị thông minh.

Một chương trình văn nghệ do Đoàn thanh niên Trường Dự bị Đại học TP HCM tổ chức.

Một chương trình văn nghệ do Đoàn thanh niên Trường Dự bị Đại học TP HCM tổ chức.

Thứ tư về cơ sở vật chất, tài chính và đời sống, Trường Dự bị Đại học TP HCM sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như: Quản lý và tận dụng cơ sở vật chất hiện có với hiệu quả cao nhất; Vận động cán bộ, viên chức triệt để chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; Thực hiện tốt các qui định về phòng cháy, chữa cháy; Thực hiện tốt các chế độ chính sách, cải thiện đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, viên chức.

Tiếp tục đổi mới cách quản lý học sinh - sinh viên ở Ký túc xá để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho sức khỏe, việc học tập và sinh hoạt của học sinh - sinh viên. Sửa chữa kịp thời các trang thiết bị tại phòng làm việc, phòng học, phòng ở ký túc xá để đáp ứng nhiệm vụ và phục vụ tốt học sinh - sinh viên trong năm học....

Trường Dự bị Đại học TP Hồ Chí Minh được Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ dạy Dự bị đại học cho các đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc thành phần ưu tiên trong đào tạo, gồm: Dự bị đại học Dân tộc, Dự bị đại học Cử tuyển, từ năm học 2012 - 2013, Trường còn dạy Dự bị đại học cho học sinh theo diện 30a (theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ).

Ngoài ra, Trường còn dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và Campuchia, dạy ngoại ngữ cho du học sinh được Nhà nước đưa đi học nước ngoài và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao.

Đọc thêm