Tư pháp Hà Nội triển khai công tác năm 2018

(PLO) - "Tư pháp Hà Nội cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành phố trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, chủ động phản ứng chính sách nhất là với những chính sách không phù hợp liên quan đến người dân, doanh nghiệp...". Đây là vấn đề Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Sở Tư pháp Hà Nội diễn ra ngày 11/1. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng

Vui mừng và ấn tượng về sự phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội thời gian qua, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cũng nhìn nhận “trong công tác tư pháp, Hà Nội là thành phố luôn bám sát Chương trình trọng tâm công tác của Bộ Tư pháp đề ra, có sự triển khai thống nhất, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô (từ năm 2014 đến năm 2016 xếp hạng A)”.

Thứ trưởng đánh giá công tác tư pháp năm 2017 của thủ đô tiếp tục có bước chuyển biến với nhiều đổi mới; đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được Thành phố quan tâm, chú trọng. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp được thực hiện nề nếp, đã giải quyết khối lượng lớn yêu cầu của người dân, cơ bản bảo đảm đúng hạn; công tác kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt, đạt được kết quả nhất định; Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.. 

Tư pháp Hà Nội triển khai công tác năm 2018 ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND tp. Hà Nội Lê Hồng Sơn

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Tư pháp Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cũng cám ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho tư pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng yêu cầu Hà Nội bám sát chỉ đạo của Bộ, ngành, chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp 2018; bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố; tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, chủ động phản ứng chính sách nhất là với những chính sách không phù hợp liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đặc biệt chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng đi vào thực chất, hiệu quả, cần phát huy những cách làm mới, sáng tạo, tránh lối mòn. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hộ tịch. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp, đấu giá tài sản, công chứng, luật sư. 

Thứ trưởng cũng lưu ý với số lượng tổ chức hành nghề và số luật sư của Hà Nội rất lớn, một số luật sư có biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp, do đó Sở Tư pháp cần tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc chuyển đổi các phòng công chứng sang Văn phòng công chứng phải có nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng, trên cơ sở đó có tham mưu phù hợp. 

Tư pháp Hà Nội triển khai công tác năm 2018 ảnh 2

Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhắc nhở Hà Nội quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ ”chúng ta nói cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính mà người làm trực tiếp không thay đổi, đâu đó vẫn còn xảy ra những vấn đề này vấn đề khác thì không thể cải cách được”. Thứ trưởng nói và đề nghị Hà Nội tăng cường kiểm tra công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: công tác tư pháp của Thành phố năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL có sự chủ động, có tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành kinh tế, xã hội của UBND TP. Sở Tư pháp đã vào cuộc sâu hơn, thường xuyên hơn, đóng góp hiệu quả hơn ý kiến pháp lý để giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp về đầu tư kinh doanh, đất đai, xây dựng, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng... của Thành phố...

Năm 2018, Phó Chủ tịch chỉ rõ, thành phố cần tiếp tục kiên trì thực hiện mạnh mẽ sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh CCHC trong đó hướng tới việc xây dựng chính quyền điện tử, thực thi nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính. Công tác Tư pháp của Thành phố cần tiếp tục cố gắng, tham gia sâu hơn, có chất lượng hơn để tham mưu UBND TP thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, đồng thời xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy đầu tư phát triển, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Thành phố. 

Tư pháp Hà Nội triển khai công tác năm 2018 ảnh 3

Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu ngành Tư pháp phải hướng mạnh về cơ sở, Sở Tư pháp cần tham mưu cho Thành phố Kế hoạch tổ chức các đợt kiểm tra công tác tư pháp tại các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố... tập trung vào những vấn đề phát sinh từ cơ sở để tham mưu cho Thành phố có những quyết sách để thực hiện nhiệm vụ này. 

Tại hội nghị nhiều tập thể, cá nhân được nhận danh hiệu thi đua do Bộ Tư pháp, UBND TP trao tặng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm