Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Từ tháng 7, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hoá đi vào hoạt động

(PLVN) - Thanh Hóa là địa phương thứ 4 trong cả nước thành lập sớm Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai các biện pháp phòng ngừa về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được Trung ương đánh giá cao, nhất là trong cải cách hành chính, cải cách hành chính công...

Ngày 24/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực do ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và các kết luận, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo. Công tác PCTN, tiêu cực đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả quan trọng; nhiều hành vi tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tạo môi trường ổn định, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền ở địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đều đánh giá thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã luôn đặt công tác PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ hàng đầu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có những nét nổi bật, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã “không nể nang, né tránh” khi xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy địa phương khi phát hiện sai phạm… Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chủ động căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để tăng cường kiểm tra, giám sát tạo sự chuyển biến tích cực.

Thành viên đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu ý kiến.
Thành viên đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu ý kiến.

Các ý kiến cũng đánh giá Thanh Hóa là địa phương thứ 4 trong cả nước thành lập sớm Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Trung ương về trong công tác PCTN, tiêu cực. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai các biện pháp phòng ngừa về công tác PCTN, tiêu cực, được Trung ương đánh giá cao, nhất là trong cải cách hành chính, cải cách hành chính công… Trong xử lý các vụ việc về PCTN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và thu được nhiều kết quả tích cực.

Các thành viên trong đoàn cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa làm rõ một vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trong công tác PCTN, tiêu cực, công tác kiểm tra giám sát và một số vấn đề trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến tư pháp...

Ông Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá nêu rõ: Ngay sau khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp vào cuối tháng 5/2022 và quyết định thành lập Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo đang xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, xây dựng chương trình công tác, dự kiến đến nửa đầu tháng 7 sẽ tổ chức ra mắt và đi vào hoạt động.

Trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cam kết trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, của Ban Nội chính Trung ương, tỉnh Thanh Hóa sẽ nỗ lực làm hết sức mình, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn công tác chúc mừng những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, sáng tạo và đã có nhiều cách làm mới, hướng đi mới tạo sự khác biệt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Ông Trần Sỹ Thanh đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trong việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh PCTN, tiêu cực; đồng thời mong muốn hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sẽ tạo những chuyển biến sâu sắc trong công tác PCTN, tiêu cực, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra; xây dựng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, Trưởng đoàn công tác đã phân tích, làm rõ một số vấn đề cụ thể và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị có liên quan bổ sung, làm rõ với đoàn công tác.

Đọc thêm