Bản sao Quyết định nghỉ việc có được chấp nhận để giải quyết chế độ hưu?

Hồ sơ làm chế độ lương hưu có Quyết định nghỉ việc nghỉ việc được sao y chứng thực nhưng cơ quan BHXH địa phương không chấp nhận. Trong khi đó, đoạn cuối của Điều 6 Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 24/4/2016 có quy định là bản sao chứng thực vẫn được chấp nhận. Vậy cơ quan BHXH địa phương không chấp nhận bản sao chứng thực này có đúng không?

BHXH Việt Nam trả lời:

Theo quy định tại Điều 108 Luật BHXH năm 2014, trong hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc có Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

Tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 19 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH thì Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí là bản chính.

Tại đoạn cuối của Điều 6 Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 24/4/2016 là quy định đối với trường hợp thành phần hồ sơ không quy định là bản chính.

Do vậy, đối với quy định hiện hành thì Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của người lao động là bản chính.

Cùng chuyên mục
Quy định mới: Người có chức quyền che giấu tài sản có thể bị buộc thôi việc hoặc xử lý hình sự

Quy định mới: Người có chức quyền che giấu tài sản có thể bị buộc thôi việc hoặc xử lý hình sự

(PLVN) - Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 và thay thế Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
Đọc thêm