Các con có được không công nhận di chúc của mẹ?

(PLO) - Mẹ tôi được mẹ chồng để lại di chúc cho hưởng toàn bộ di sản, có chứng thực của UBND xã vào năm 2004.

Năm 2007, bà tôi mất, những người con khác không đồng ý với di chúc này do mẹ tôi chỉ là con nuôi. Các cô, bác muốn chia tài sản theo di chúc bà tôi lập nhưng xoá bỏ từ năm 1994.

Vậy tôi xin hỏi đòi kiện chia thừa kế như vậy có đúng không? (Trần Hữu Anh)

Trả lời: 

Theo thông tin bạn nêu, năm 2004, bà bạn ra Uỷ ban nhân dân phường làm di chúc trao lại toàn bộ tài sản cho mẹ bạn và hủy bỏ toàn bộ bản di chúc cụ lập từ trước.

Theo quy định tại Điều 665 Bộ luật dân sự 1995, "người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào". "Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới, di chúc trước bị hủy bỏ”.

Như vậy, bà bạn có thể thực hiện việc lập di chúc bất kì lúc nào và khi bà lập di chúc mới thì bản di chúc cũ sẽ bị hủy bỏ.

Điều 670 Bộ luật Dân sự 1995 cũng quy định khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản, thì chỉ bản di chúc sau cùng mới có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ các quy định trên, việc thừa kế của mẹ bạn là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Bà bạn đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho mẹ bạn thì những người khác không có quyền hưởng tài sản đó, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 645 Bộ luật Dân sự 1995 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

“Những người sau đây vẫn được hưởng di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu như di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối hưởng di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại Điều 645 hoặc khoản 1 Điều 646 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động”.

Nếu không có người thừa kế nào đáp ứng đủ các điều kiện trên thì chỉ có mẹ bạn là người thừa kế duy nhất. Việc người con khác bạn gửi đơn ra tòa đòi chia đất theo di chúc cũ đã xóa bỏ là không có cơ sở pháp lý.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Cùng chuyên mục
Từ 15/5, rượu, thuốc phải dán tem điện tử

Từ 15/5, rượu, thuốc phải dán tem điện tử

(PLVN) - Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá mà Bộ Tài chính vừa mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.
Đọc thêm